Ziņas

Sabiedrība

Pateicībā par kalpošanu

Pateicībā. Ķempju baznīcas draudzes locekle Līga Pommere saņēma LELB apbalvojumu “Uzticības vairogs”. To pasniedza arhibīskaps Jānis Vanags, apsveikuma vārdus teica draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs.Foto: Sarmīte Feldmane

Svinīgajā dievkalpojumā Ķempju baznīcā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags baznīcas apbalvojumu “Uzticības vairogs” par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu baznīcai un Ķempju evaņģēliski luteriskajai draudzei pasniedza draudzes loceklei Līgai Pommerei. Tā devīze ir vārdi no 3. Jāņa vēstules “… ar uzticību tu visu esi darījis”.

“Līga ilgstoši    kalpo draudzei, ne kā raķete, kas uzliesmo, izšaujas un nodziest, bet uzcītīgi gadu desmitus.    Svarīgi ir dzīvē izvēlēties ceļu, vēl svarīgāk no tā nenovirzīties, turpināt,” vēlot Dieva svētību un spēku, teica arhibīskaps.

Draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs uzsvēra, ka Līga, lai cik ikdienā bijusi aizņemta, vienmēr atradusi laiku kalpot draudzē. “Ejot savu ticības ceļu, viņa ir vedusi līdzi citus. Viņa ir brīnumbērns, kurš ar savu personību, Dieva doto talantu un mīlestību kalpo citiem,” sacīja mācītājs, paužot pārliecību, ka Līga ir pelnījusi baznīcas un draudzes pateicību.

Ķempju baznīca ir Līgas Pommeres dzimtas dievnams paaudzēs. Vecaistēvs Paulis    Leikarts aktīvi darbojās    padomju laikā. Savukārt viņa sencis, pagasta rakstvedis Jānis Leikarts 1900.gada piezīmēs atstājis atmiņas, kā 1849.gadā 6.janvārī iesvētīta altārbilde.
“Man ir spēcīga piederības sajūta. Ja neesmu darbos, svētdienā    esmu te. Septembrī manā baznīcā atkal būs dievkalpojums ceļotājiem.    Te ir mīļums un mājīgums,” uzsver Līga. Ikdienā viņa vada tūrisma firmu un ekskursijas. Līga Ķempju baznīcā iesvētīta 1989.gadā, tad Skaidrīte un Miķelis Alberti enerģisko jaunieti iesaistīja draudzes dzīvē. Līga vadīja svētdienas skolu.

“Pāršķirstīju bildes, var tikai priecāties, cik daudz 30 gados mūsu baznīcā    paveikts. Tik daudz kas jau aizmirsies. Skaidrīte un Miķelis pārbūvēja baznīcu.    Viss tika darīts pamatīgi, tagad jau pierasts, ka visam tā jābūt,” pārdomās dalās Līga Pommere un uzsver: “Draudze ir maza, un katram ir jāiesaistās, lai kaut ko paveiktu, jo nav jau, uz ko gaidīt.”

Līga  Pommere Latvijā ir tikai    213. , kura saņēmusi “Uzticības vairogu”.   “Apbalvojums ir pārsteigums. Draudzē ir cienīgāki cilvēki par mani, ne es vienīgā 32 gadus te kalpoju. Draudzē vienmēr esmu jutusies labi, te gūstu stiprinājumu un jūtos droša savās gaitās,” sacīja L.Pommere.

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas apbalvojumu vēl saņēmuši mūspuses draudžu vadītāji un locekļi: Ojārs Ēvalds un Silvija Zigrīda Bīriņi Zaubes draudzē,    Miķelis un Skaidrīte Alberti Ķempju draudzē, Jānis Sietiņsons Āraišu draudzē,    kā arī Renate un Kurts Hoppes par ieguldījumu sadraudzības veidošanā un stiprināšanā starp draudzēm Latvijā un Vācijā, humānās palīdzības organizēšanu, sadarbības veicināšanu starp valsts un nevalstiskajām organizācijām un ilggadējo atbalstu Raunas evaņģēliski luteriskajai draudzei.