Ziņas

Sabiedrība

Pašvaldību vēlēšanām jāgatavojas

Jautājumu vēl daudz. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa (no kreisās) sarunā ar Priekuļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Daci Ikaunieci, Cēsu novada vēlēšanu komisijas sekretāru Kasparu Blaumani un priekšsēdētāju Līgu Dzemido, Pārgaujas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Ilgoni Vimbu.Foto: Sarmīte Feldmane

Nākamgad 5.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu jāveido jauna vēlēšanu komisija, kas strādās tikai šajā vēlēšanu reizē. Kā veidos jauno komisiju, vēl daudz skaidrojama.

Jaunajā Cēsu novadā, kurā apvienosies Amatas, Jaunpiebalgas, Cēsu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas novads, nākamā gada vēlēšanas jāorganizē pašreizējai Cēsu pašvaldībai, jo tā jaunveidojamā novadā pārstāvēta ar lielāko iedzīvotāju skaitu. Lai runātu, kā tas notiks, ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīni Bērziņu un komisijas sekretāru Ritvaru Eglāju tikās Cēsu un Pārgaujas novadu vadītāji Jānis Rozenbergs un Hardijs Vents, Cēsu, Pārgaujas un Priekuļu novada vēlēšanu komisiju priekšsēdētāji.

“Vēl ir jautājumi, kas procedūrā jāprecizē, lai praksē piemērotu likumā noteikto. Tiek prasīts skaidrojums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, jo jānodrošina, ka visos novados vēlēšanu komisijām viss būtu skaidrs,” sacīja K.Bērziņa, bet H.Vents atgādināja, ka ir ļoti svarīgi, lai komisija tiktu izveidota precīzi, kā to paredz likums, lai vēlāk kāds nevarētu apstrīdēt tās izveidošanu un pieņemtos lēmumus.
Pārejas noteikumi paredz, ka paš­valdību vēlēšanām jāizveido jauna vēlēšanu komisija, kas strādās tikai šajās vēlēšanās. Katrā novadā jau ir novada vēlēšanu komisija, tā 2021.gada 5.jūnija vēlēšanās neko nedarīs. Šajā periodā tās darbosies, ja būs jārīko parakstu vākšana vai ārkārtas Saeimas vēlēšanas, vai citi pasākumi, kuros likums paredz iesaistīt novada vēlēšanu komisiju.

Jaunās vēlēšanu komisijas jāievēl līdz 1.decembrim. Tajās paredzēti septiņi līdz 15 locekļi. Komisiju apstiprina, par tās locekļu skaitu vienojas apvienojamo novadu deputātu kopsapulce. Vēlēšanu komisiju locekļus var izvirzīt visu apvienojamo novadu deputāti, partijas, to apvienības, desmit iedzīvotāji. “Laba prakse, ja ir pārstāvji no visiem novadiem,” stāstīja K.Bērziņa un uzsvēra, ka jaunajā komisijā var strādāt arī tie, kuri jau ir novada vēlēšanu komisijā. Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido piebilda, ka ir svarīgi, lai jaunajā komisijā būtu arī cilvēki ar pieredzi.

H.Vents atgādināja, ka nav tā, ka kāds raujas strādāt vēlēšanu komisijā. “Cilvēki tiek uzrunāti, var jau aicināt, bet nepieteiksies,” teica pašvaldības vadītājs. Diskusija raisījās, vai iespējama situācija, ka no viena novada vai partijas ieteikto komisijas locekļu ir vairākums. H.Vents gan atzina, vēlēšanu komisijās nevajag meklēt politiku un tas, ka komisijas loceklis izvirzīts no kāda novada, nekādi nevar ietekmēt vēlēšanu gaitu.
“Mani arī pierunāja darboties vēlēšanu komisijā. Tagad ir pieredze. Redzu, cik daudz jāmācās tiem, kuri pirmoreiz ir komisijā,” teica Priekuļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Ikauniece.

Neskaidrs pagaidām ir tas, kā tiks skaitītas kopsapulces deputātu balsis, lai apstiprinātu vēlēšanu komisiju: vai no iedzīvotāju skaita, kas deklarēti novadā, kuru viņi pārstāv, vai katram viena balss.

“Tas tiks precizēts. Būs tabula, ērti varēs izrēķināt, kurš ievēlēts, kurš ne,” skaidroja R.Egliens.
Tāpat pārejas noteikumos nav pateikts, kā sauksies jaunā novada vēlēšanu komisija, jo Cēsu novada vēlēšanu komisija jau ir, varbūt jaunā varētu būt Cēsu novada paš­valdības vēlēšanu komisija.

Nebūt ne mazsvarīgs ir finansējums. Stundas likme komisiju dalībniekiem Latvijā līdz šim bijusi ļoti atšķirīga. To varētu lemt novadu apvienotā finanšu komisija.

Vēlēšanu iecirkņu komisijām nekas nemainās, tās apstiprinās paš­valdības. “Iecirkņi ir skolās, tur arī izveidojušās pieredzējušas komisijas. Un arī pagastos komisiju locekļi ir pieredzējuši,” pārliecību pauda L.Dzemido.

“Ja jaunās vēlēšanu komisijas līdz 1.decembrim netiek ievēlētas, tās ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija. Tā pirms 2009.gada vēlēšanām tika iecelta vēlēšanu komisija Vecpiebalgas novadā,” atgādina K.Bērziņa un piebilda, ka vēl tikai Talsu pašvaldība interesējusies par vēlēšanām. Viņa uzsvēra, ka Centrālā vēlēšanu komisija izstrādās skaidrus noteikumus, kā jārīkojas pašvaldībām.

J.Rozenbergs atzina, ka vēl ir neskaidri jautājumi, bet daudz darāmā, lai izveidotu jauno novada vēlēšanu komisiju. “Septembra sākumā jānāk kopā novadu vadītājiem, jāvienojas par termiņiem, lai līdz 1.decembrim varētu izveidot komisiju,” teica J.Rozenbergs.