Ziņas

Sabiedrība

Pašvaldības policijas klātbūtne disciplinē

Vasara ir kultūras pasākumu laiks, nereti novadā nedēļas nogalē vienā dienā notiek vairāki svētki, koncerti, balles, un gandrīz katrā klātesoša ir Cēsu novada pašvaldības policija.

“Strādājam intensīvi, mūsu klātbūtne ir praktiski visos lielākajos pasākumos,” stāsta pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts. “Mūsu uzdevums gan nav tos apsargāt, mudinām rīkotājus par to domāt pašiem, piesaistot apsardzi, mēs gādājam par sabiedrisko kārtību. Proti, pašvaldības policijas ekipāža ir tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā mūs var izsaukt un varam ātri ierasties.”

Pašvaldības policijas darba intensitāti viņš raksturo ar aizvadītās sestdienas piemēru, kad vienlaicīgi strādājušas piecas ekipāžas, tas ir, desmit cilvēki. Plašāks darbs bija ne tikai Cēsīs, kur notika pilsētas svētki, bet arī Liepā, kur svinēja Liepas vārdadienu, Līgatnē, kur koncertēja Intars Busulis, arī Jaunpiebalgā un Taurenē, kur notika zaļumballes.

“Protams, ir nedēļas nogales, kad visos pasākumos nevaram būt klāt, bet lielākajos noteikti esam,” norāda G. Norbuts. “Gribētos cerēt, ka tieši šī klātesamība ir faktors, kas nodrošina, ka situācija novadā ir mierīga, pasākumi aizrit bez ekscesiem. Protams, ballēs neiztikt bez kādas attiecību noskaidrošanas, arī pašam nācies izšķirt pārāk iekarsušus zaļumballes apmeklētājus, bet viņi saprot, ka nekādu jandalēšanos nevar atļauties, jo policija ir    blakus. Mūsu klātbūtne cilvēkus disciplinē.”

Jautāts par atvaļinājumiem darbiniekiem šajā intensīvajā darba laikā, G. Norbuts norāda, ka vasarās tiek īpaši izvērtēts, cik un kuri var doties atvaļinājumā, lai policija spētu nodrošināt klātbūtni pasākumos novadā. Šajā laikā aktīvi tiek izmantoti policisti, kuri pašvaldības policijā strādā nepilnu darba laiku, kuri ir kā papildu spēks tieši atvaļinājumu laikā.

“Kopumā spēku pietiek, jo aktīvākais laiks jau ir daži vasaras mēneši, kad vajag vairākas ekipāžas vienlaikus. Kārtības nodrošināšanā aktīvi iesaistās arī apvienību pārvalžu saistošo noteikumu un sabiedriskās kārtības inspektori. Šīs amata vietas tika izveidotas ar mērķi, lai viņi var būt klātesoši pasākumos viņu atbildībā esošajās teritorijās,” saka pašvaldības policijas priekšnieks.

G.Norbuts arī norāda, ka sabiedriskās kārtības nodrošināšana, uzraudzīšana nav apturējusi citus ikdienas uzdevumus, tostarp saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli. Šobrīd aktīvi tiek strādāts, visā novadā kontrolējot atkritumu apsaimniekošanas prasības,    līgumus ar “ZAAO”, situācija rādot, ka daudzviet to joprojām nav. Tad vietējais inspektors iedzīvotājiem sūta atgādinājumus ar aicinājumu līgumus noslēgt. Ikdienas darbs neapstājas nevienā no uzticētajiem pienākumiem.

“Mūsu devīze skan: “Viena drošība visiem!” To arī cenšamies nodrošināt,” piebilst G. Norbuts.