Ziņas

Sabiedrība

Pašvaldības policija vienotā sistēmā

Jaunais likums par pašvaldībām, kas stāsies spēkā no nākamā gada, cita starpā paredz līdz 2024. gadam visos novados izveidot pašvaldības policiju, jo piedalīšanās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā ir viena no pašvaldību autonomajām funkcijām. Tāpēc, gatavojoties administratīvi teritoriālajai reformai, tapis arī redzējums, kā paš­valdības policija darbosies jaunajā Cēsu novadā.

Darba grupas vadītājs, Cēsu novada pašvaldības policijas vadītājs Guntars Norbuts stāsta, ka situācija pašreizējos novados dažāda, tāpēc arī pašvaldību vadītāju redzējums par šo tēmu atšķirīgs. Jau rakstīts, ka patlaban pašvaldības policijas nav Amatas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas novadā, Pārgaujas novadā ir viens pašvaldības policists, Līgatnes novadā – divi, Priekuļu novadā – trīs, vien Cēsu novadā izveidota atsevišķa struktūrvienība, kas strādā diennakts režīmā.

“Dažviet kārtības nodrošināšana notiek sadarbībā ar Valsts policiju, taču arī tās kapacitāte ir ierobežota,” saka G. Norbuts. “Nav jāizgudro jauns divritenis, var par pamatu ņemt Cēsu pieredzi, jaunajā novadā pašvaldības policiju veidojot kā vienotu struktūru ar vienu lietvedības, administratīvo sistēmu, kas atvieglos darbu, jo katrs speci­ālists veiks viņam paredzēto. Tad pašvaldības policistam nebūs jācenšas pildīt vairākas funkcijas, kā tas šobrīd notiek dažās pašvaldībās.

Septiņu novadu -Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Vecpiebalgas – pašvaldību vadītāji akceptēja piedāvāto modeli, kas paredz, ka divām pilsētām un 21 pagastam, kas veidos jauno Cēsu novadu, būs desmit paš­valdības policijas inspektori, kuru atbildības teritorijas būs sadalītas, bet diennakts režīmā ir dežurants un patruļa, kurā ir divi inspektori.”

Lai arī esošie spēki ir pietiekami, lai pašvaldības policija sāktu darbu, G. Norbuts uzskata, ka efektīvākas darbības nodrošināšanai policistu skaitliskais sastāvs būtu jāpalielina, lai diennakts režīmā varētu izveidot arī otru patruļas ekipāžu. Par to gan nāksies lemt jaunajai domei, kas darbu sāks 1.jūlijā. Jaunajai pašvaldībai vajadzēs domāt arī par papildu līdzekļiem videonovērošanas sistēmas uzlabošanai visā teritorijā. Pieredze pierādījusi, ka tā dod būtisku pienesumu iedzīvotāju drošībai un sabiedriskās kārtības uzturēšaanai.