Ziņas

Sabiedrība

Pašvaldībām vēlas paredzēt tiesības noteikt aizliegumu par atrašanos uz ledus

Ņemot vērā cilvēku pārgalvīgo rīcību, staigājot pa ledu, kaut tas ir ļoti plāns, ir sagatavoti grozījumi likumā “Par pašvaldībām”, kas paredz dot tiesības pašvaldībām noteikt aizliegumu atrasties uz ledus tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos.

Grozījumi nepieciešami, jo katru gadu, iestājoties ziemas sezonai, aktuāls kļūst jautājums par makšķernieku, kas nodarbojas ar zemledus makšķerēšanu, un personu, kas pārvietojas pa ledu, glābšanu. Izpētot likumdošanu un iespējas, Iekšlietu ministrija secinājusi, ka nav iespējams noteikt vienu kompetento iestādi, kas noteiktu aizliegumus, un tas ir jāuztic katrai pašvaldībai.

Tādējādi katra pašvaldība varētu savā administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu visās vai noteiktās ūdenstilpēs atrasties uz ledus, kad tas ir īpaši bīstami, jo katra pašvaldība vislabāk pārzina tās administratīvajā teritorijā esošās ūdenstilpes un tām raksturīgās īpatnības. Pašvaldībai likuma grozījumos ir noteikts pilnvarojums izvērtēt ūdenstilpes vietu, kur ir nosakāms aizliegums atrasties uz ūdenstilpes ledus, ņemot vērā cilvēku pulcēšanās intensitāti, laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes un vietas, kurās pastāv iespējamība, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta. Tādējādi iecerēts sasniegt tiesību normas mērķi – novērst personas veselības un dzīvības apdraudējumu. Pašvaldībai par bīstamību būs jāinformē iedzīvotāji nekavējoties, bet informācijas izplatīšanas veidu tā var izvēlēties pati, izvērtējot, kurš no veidiem dod vislabāko rezultātu.

Ar pašvaldībām gatavs sadarboties arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kas varētu sniegt prognozi turpmākajām trim dienām par ledus stāvokli konkrētajās ūdenstilpēs.

Saistībā ar sagatavotajiem grozījumiem būtu nepieciešamas arī izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, papildinot to ar pašvaldību administratīvās komisijas kompetenci, nosakot šīm komisijām tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par aizlieguma atrasties uz ledus pārkāpšanu. Tāpat grozījumos tiks paredzēta administratīvā atbildība par aizlieguma neievērošanu. Par brīdinājuma neievērošanu naudas sods būs līdz 50 eiro.

Grozījumi normatīvajā regulējumā pieteikti izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē.

LETA