Ziņas

Sabiedrība

Pašvaldībai jābūt ģimenei draudzīgai   

Mācās darbu. Vecpiebalgas novada pamatskolas Taurenes bērndārznieki prot gan atpūsties, gan mācās strādāt.Foto: publicitātes

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”  raisījis plašu sabiedrības uzmanību. Par to liecina iedzīvotāju aktīva iesaistīšanās, balsojot par savu novadu vai pilsētu, tā novērtējot līdz šim pašvaldības paveikto, veidojot piemērotu vidi ģimenēm ar bērniem.

“Balsojums un iedzīvotāju individuālās atsauksmes ir lielisks veids, kā novērtēt pašvaldību darbu un vienlaikus arī aktu­alizēt problēmas, ko iedzīvotāji vēlētos atrisināt savās dzīvesvietās.Konkursa balsojumā saņemtas vairāk nekā 57 500 balsis, kā arī komentāri par pašvaldības darbu. Ikviens priekšlikums un atsauksme sniedz ieguldījumu ģimeniskas vides veidošanā Latvijā kopumā,” skaidro Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.

SIF rīko konkursu visām Latvijas pašvaldībām. Šogad fonds      ieviesis jaunu vērtēšanas posmu – pašvaldību sniegto atbalsta pasākumu ģimenēm ar bērniem izvērtējumu, kas balstīts ekonomiska algoritma sistēmā, lai ne tikai izvērtētu pašvaldību finanšu iespējas, dzimstības datus un iedzīvotāju balsojuma rezultātus, bet arī sniegtu pilnvērtīgu vērtējumu ļoti plašā pašvaldības atbalsta programmas klāstā.

Konkursa mājaslapā katrs var    uzzināt un izpētīt pieejamās iespējas savā vai citās pašvaldībās – par atbalstu ģimenes pieaugumam, ēdināšanai izglītības iestādēs pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, izglītības iespēju un interešu izglītības nodrošināšanu, kā arī atbalstu dažādām mērķa grupām (t.sk. daudzbērnu ģimenēm, bērniem ārpusģimenes aprūpē, bērniem ar invaliditāti, kā arī atbalsts maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm). Paš­valdības norāda atbalstu, kas ir papildus valsts noteiktajam.
Katrā plānošanas reģionā konkursa otrai kārtai izvirzītas piecas pašvaldības. Vidzemes plānošanas reģionā Cesvaines, Ko­cēnu, Naukšēnu, Raunas    un Vecpiebalgas novads. Tiks novērtēti pašvaldību īstenotie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai, tostarp tiks vērtētas arī iedzīvotāju balsojumā iegūtās atsauksmes, lai izvēlētos desmit konkursa finālistes – divas katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā.    Konkursa 3.kārtā vērtēšanas komisija klātienes vizītēs vērtēs    desmit Latvijas visaugstāk novērtētās pašvaldības.

“Tas ir iedzīvotāju vērtējums,” uzsver Raunas pašvaldības izpilddirektore Linda Zūdiņa un piebilst, ka novadā vienmēr domāts, lai labi justos ikviens.    “Uzskatu, ka ir būtiski, lai ģimenēm būtu pieejamas dažādas iespējas. Ne jau pabalsti ir svarīgākais. Dabas takas, dažādi dabas objekti, kas regulāri tiek papildināti ar jauniem elementiem, rotaļu un sporta laukumi pieejami bez maksas. Plašs ir ārpusskolas pulciņu piedāvājums. Regulāri tiek gādāts, lai skolā un bērnudārzos būtu patīkama vide. Visiem vidusskolā ir brīvpusdienas, un tas ir atspaids ģimenēm,” vērtē L.Zūdiņa un piebilst, ka patlaban diemžēl uz vietu bērnudārzā ir rinda. Tiek domāts par jaunu grupu atvēršanu. “Novadā uz dzīvi pārceļas jaunas ģimenes ar bērniem, viņām svarīgi, lai būtu pieejams kvalitatīvs bērnudārzs un skola,” atgādina L.Zū­diņa.

Vecpiebalgas novada vadītājs Indriķis Putniņš atzīst, ka ikviena lauku pašvaldība ir ģimenei draudzīgāka nekā pilsētas. “Svaigs gaiss, lauku iespējas – tās piesaista ģimenes mainīt dzīvesvietas no pilsētām uz laukiem,” saka I.Putniņš.

Novada vadītājs vērtē, ka vecākiem svarīgākais ir, lai bērniem būtu pieejama kvalitatīva izglītība. “Novada bērnudārzi Taurenē un Vecpiebalgā ir ļoti labi. Taurenes dārziņā ir tāds piedāvājums, kāda nav plašā apkārtnē. Smilšu terapija, dabas zinību un mājturības klases, papildu mūzikas nodarbības, Montesori programma, un visu finansē paš­valdība. Šoruden bērnudārzs ieguva Zaļo karogu. Nākamvasar Taurenē taps bērnu rotaļu laukums. Vecāki novērtē piedāvātās iespējas, to apliecina grupu piepildījums,” stāsta novada vadītājs un atgādina, ka plašs ir interešu izglītības piedāvājums – māksla, mūzika, sports. “Tas šķiet pašsaprotami, ka laukos bērniem jābūt tādām pašām iespējām kā pilsētā. Nākamgad Vecpiebalgā būs jauns stadions. Visos pagastos tiek iekārtotas atpūtas vietas, ir pastaigu takas, lai brīvo laiku ģimenes var pavadīt kopā svaigā gaisā,” teic I.Putniņš.

Konkursā pašvaldības var tikt pie naudas balvām.