Ziņas

Sabiedrība

Pašvaldība apsveic katru pensionāru

Dāvanu laiks. Straupes pagasta “Skolotāju mājas iedzīvotājus    Zentu Novikovu un meitu Amandu, Ausmu Antonišķi,    Viktoru Žvīguli, Aiju Atvari, Gaļinu Milleri un    Vizmu Aleksanovu apciemojuši rūķi: kultūras darbinieces Santa Kušķe un Solveiga Lobuzova.Foto: Sarmīte Feldmane

Turpinot pērn iesākto tradīciju, visi Straupes, Stalbes un Raiskuma pagasta pensionāri saņems Ziemassvētku dāvanas no pašvaldības.

Maisiņā nākamā gada kalendārs ar fotogrāfijām no visiem pagastiem, saldumu paciņa un    grāmata par      pagastu, kurā seniors dzīvo, kā arī kartīte ar Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes    mierpilnu Ziemassvētku vēlējumu.

“Diemžēl arī šogad nerīkosim Ziemassvētku balli senioriem. Par to daudzi interesējas, tā bija jauka tradīcija, kad satikās visu pagastu cilvēki. Situācija ir tāda, kāda tā ir. Tāpēc tāpat kā pērn Zie­massvētku vecītis ir sagādājis dāvanu ikvienam pensionāram, kā arī 1.grupas invalīdam,” pastāsta Pārgaujas pārvaldes Kultūras nodaļas vadītāja Solveiga Lobu­zova.
Šogad dāvanas saņem Straupē 285, Stalbē 215, Rais­kumā 316 pensionāri. Starp viņiem 17 pirmās grupas invalīdi. Viņiem īpašas dāvaniņas sarūpējuši Stalbes pamatskolas audzēkņi.
Par to, ka jāgaida Ziemas­svētku rūķi, seniori tika informēti pārvaldes izdevumā.    Vispirms divas dienas dāvanas var saņemt pagastmājās, pēc tam tiek vestas katram uz mājām.

Vakar Ziemassvētku rūķus īpaši gaidīja Straupes pagasta “Skolotāju mājas” seniori. Pa­galmā eglītē bija aizdegtas svecītes, katrs iemācījies dzejolīti, bet, Gaļinas Milleres rosināti, nodziedāja “Zvaniņš skan”. “Pie­teicām, lai rūķi brauc, kad visi esam mājās. Aija izgatavoja afišu, lai kāds neaizmirst atnākt. Ir taču jauki gaidīt un arī zināt, ka gaida,” saka Vizma Aleksanova. Viņa rūķus pacienāja ar tikko ceptām vafelēm, lai dāvanu vedēji var doties tālāk. “Līdz Ziemassvētkiem ikviens mūsu pensionārs saņems dāvanu,” uzsver kultūras pasākumu vadītāja Santa Kušķe un kopā ar Solveigu, kā jau rūķiem pieklājas, aizbrauca pa slideno ceļu, ka ledus vien pašķīst.

Kaimiņi no “Skolotāju mājas” vēl uzkavējās pagalmā, parunājās.    Viņi atklāj, ka ikdienā katrs vairāk pats par sevi, katram savas rūpes. “Skolotāju māja” ir kādreizējā draudzes skola, ēka 176 gadus veca, pieder draudzei. “Kādreiz šajā mājā dzīvoja pat desmit ģimenes, 31 cilvēks, tagad esam deviņi cilvēki, vairāki dzīvokļi tukši, māja brūk,” pastāsta    Viktors Žvīgulis. Sadzīves apstākļi senioriem šajā namā nav apskaužami: augsti pakāpieni, ūdens jāsanes un jāiznes, malka jāienes. Vairāki iedzīvotāji tajā mīt ilgāk par pusgadsimtu.

“Mūsu mūžam pietiks,” vien nosaka Aija Atvare un ar prieku pastāsta, ka Ziemassvētkos ceps pīrāgus, gatavos rasolu, istabā būs eglīte, degs svecītes. Vizma brauks pie bērniem uz Rīgu. “Tur liela svinēšana, ieskaitot pliko kāju skrējienu apkārt mājai. Man jāskaita, cik reizes katrs noskrien,” atklāj Vizma.

Jaunākajai mājas iedzīvotājai Amandai tikai gads un pieci mēneši, viņa kopā ar mammu Zentu Novikovu brauks gaidīt brīnumus pie vecvecākiem uz Līgatni. “Rūķi jau pa ceļam atveda dāvaniņu, būs arī citas,” bilst Zenta.

Stalbes kultūras namā vakar (15.12.) rīta pusē bija liela rosība, seniori cits pēc cita nāca pēc Ziemassvētku dāvanām. Ne tikai sev, arī tuvējiem kaimiņiem. “Tie, kuri dzīvo centrā, labprāt atnāk paši. Arī vecāki, kuru bērni neiet bērnudārzā. Daudzi pensionāri skumji atzīst, ka ļoti gribētu Ziemassvētku pasākumu un koncertu, tad varēja parunāties, uzdancot. “Tās tagad atmiņas,” pastāsta Stalbes pagasta kultūras nama darbiniece Ruta Klikuča.

Seniori labprāt pastāsta, kā sagaidīs Ziemassvētkus. “Sabrauks bērni, mazbērni, padziedāsim Ziemassvētku un citas dziesmas,” atklāj    Valentīna Vītoliņa. Viņa katram dāvaniņu jau sagādājusi, kādam zeķītes, kādam saldumiņš, vēl tikai jāiesaiņo. Austra Robiņa no Rozulas stāsta, ka bērni, mazbērni izauguši, Ziemassvētki būs klusi, bet stalbēniete Gunta Eglīte uzsver, ka pašvaldības dāvana jo īpaši svarīga ir vientuļajiem pensionāriem, jo nav aizmirsti. “Dāvanu saņemt katram prieks. Visu gadu pie sienas būs mūsu puses ainavas. Jauki,” saka Gunta Eglīte.