Ziņas

Sabiedrība

Pašiem mazākajiem trūkst vietu

Ārpus pilsētas. Pirms 30 gadiem Jāņmuižas ciematā celtais bērnudārzs ir piedzīvojis dažādus laikus, arī bērnu skaita strauju kritumu, ciemata iedzīvotāju skaitam samazinoties. Pirmsskolas vadības un pedagogu profesionālais veikums ir piesaistījis Priekuļu un Cēsu pilsētas bērnu vecāku uzmanību, tāpēc šobrīd Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde ir paplašināta līdz 103 vietām, veidojas arī rinda. Foto: Aivis Riekstiņš

Cēsu ģimeņu pieprasījums pēc vietām bērnudārzā pieaug, un veidojas rinda.

Pašvaldība, orientējoties pēc Cēsīs dzimušo un deklarēto bērnu skaita, pirmsskolas grupu skaitu pilsētā gan palielina, bet pieprasījums pēc vietām ik rudeni izrādās lielāks, iespējams, šis gads nebūs izņēmums. Jau tagad var prognozēt, ka ne visus pieprasījumus uzņemt Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēs bērnus vecumā no pusotra līdz četriem gadiem varēs izpildīt. Piecu un sešu gadu vecu bērnu uzņemšana gan ir nodrošināta.

Cēsu novada domes Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina pieaugošo pieprasījumu pēc pirmsskolas pakalpojumiem pilsētā skaidro ar vairākiem iemesliem. Viens no tiem ir iedzīvotāju migrācija – kā laucinieku, tā citu pilsētu, arī Rīgas ģimenes ar maziem bērniem vēlas pārcelties uz Cēsīm. To veicina gan darba iespējas un sadzīves apstākļu nodrošinājums, gan izvēle par labu Cēsīs piedāvātajai izglītībai.
Šobrīd atkal pieaug sieviešu vēlme pēc iespējas ātrāk saņemt pirmsskolas pakalpojumus bērniem, lai mazuļa māte varētu atgriezties darbā. Tā ir vēlme neizkrist no darba aprites un nepazaudēt kvalifikāciju profesijā, jo attīstība darbavietās notiek ļoti ātri. Jāņem vērā arī tas, ka valsts pārstājusi finansēt bērnu aukļu pakalpojumus, bet daudzi vecāki no ģimenes budžeta vien nevar samaksāt auklei par darbu. Turklāt aukles Cēsīs nemaz nevar atrast. Arī uz mazuļa vecvecāku pilnu atbalstu nevar paļauties, jo vecāsmātes ir aizņemtas darbā. Viņu iespēju pensionēties valsts ir attālinājusi.

Pirms diviem gadiem pašvaldība veica izmaiņas divās skolās un izveidoja apstākļus mazuļu papildu uzņemšanai pirmsskolas grupās mikrorajonā Bērzainē. Jaunās grupas Cēsu 2. pamatskolā un Cēsu internātpamatskolā tūlīt aizpildījās. Pirms gada pašvaldība lūdza saskaņojumu valsts institūcijās, lai tās atļauj finansēt pašvaldībai akūti vajadzīgās bērnudārza vietas Cēsu Jaunajā sākumskolā, kas ir bērnu vecāku izveidota. Arī tur pieprasījums pēc vietām pārsniedz piedāvājumu, un šovasar biedrība “Cēsu Jaunā skola” nolēmusi visu ēku Ziemeļu ielā atvēlēt pirmsskolai, bet skolēnus pārcelt uz namu Piebalgas ielā 3, pilsētas centrā, kur pirmajā stāvā atrodas augstskola, bet otrajā pēc bērnu vecāku veiktā remonta darbosies Cēsu Jaunās sākumskolas 1. – 5. klases.

Cēsu domes deputāti jau lēmuši, ka, vadoties no valsts izdotajiem noteikumiem par bērnudārzu pakalpojumu izmaksām, par katra Cēsīs deklarētā bērna, kuram nevar ierādīt vietu pašvaldības bērnudārzā, bet būs vieta biedrības “Cēsu Jaunā skola” izglītības iestādē, saņems 205,50 eiro. Ja bērnam varēs piedāvāt vietu pašvaldības bērnudārzā, bet vecāki vēlēsies izmantot pirmsskolas pakalpojumus biedrības bērnudārzā, tad Cēsu pašvaldība bērna uzturēšanai mēnesī maksās 184,06 eiro.

Tie nav vienīgie Cēsu pašvaldības maksājumi par sava novada pirmsskolas vecuma bērniem pirmsskolā. Cēsu novada Vaives pagasta divās pamatskolās darbojas pirmsskolas grupas. Cēsnieki pieņem piedāvājumu un vadā mazuļus uz Līvu pamatskolu, kas atrodas sešus kilometrus no pilsētas centra, bet Rāmuļu pamatskolas pakalpojumu, kas ir 16 kilometru attālumā, pilsētnieku ģimenes tikpat kā neizmanto.

Mazie pilsētnieki bērnudārzus apmeklē arī citur ārpus Cēsīm. Tā ir iespēja vecākiem atrast vietu, ja uz to Cēsīs vēl jāgaida rindā. Nereti izvēlas konkrētu bērnudārzu citā novadā. Labu slavu cēsnieku vidū ir iemantojis Lilitas Siņicinas vadītais bērnudārzs Priekuļu novadā, Jāņmuižā. Tas no Cēsu centra ir astoņus kilometrus. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumus izvēlas arī priekuliešu ģimenes un pa kādai no Veselavas un Valmieras.

“Pie mums veidojas rindas, tāpēc bērni jāpiesaka laikus,” uzsver Lilita Siņicina. Tas jāņem vērā arī ģimenēm, kas Cēsu un Priekuļu pusē atgriežas uz dzīvi no ārzemēm. Vecāki ievāc atsauksmes par pirmsskolas izglītības iestāžu darbību no citiem vecākiem, uzticas citu pieredzei un izdara izvēli par labu Jāņmuižai.

Cēsnieku ģimenes, meklējot bērnam vietu bērnudārzā, lūkojušās arī uz 7,5 km attālajiem Priekuļiem, četru kilometru attālo Amatas novada Līvu ciematu un astoņu kilometru attālo Pārgaujas novada Auciemu. 19 kilometrus attālie Ģikši, kur arī savulaik nedēļas bērnudārzu apmeklējuši mazie cēsnieki, vairs nav izraudzīti. Notiek arī pretēji – Cēsu kaimiņu novados deklarētie iedzīvotāji darbadienas aizvada pilsētā un tur arī vēlas saņemt bērnudārza pakalpojumus. Tas nav liegts, ja attiecīgā vecuma grupā ir atbrīvojusies vieta.

Katra pašvaldība par sava novada bērnu ģimeņu izdarīto izvēli, kur tā saņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu, uzzina no kaimiņu pašvaldības piesūtītajiem rēķiniem. Seko naudas pārskaitījumi no vienas pašvaldības budžeta uz otru.

Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina prognozē, ka Cēsu novada pašvaldības budžetā nākamajam gadam tiks iekļauti līdzekļi vēl vienas bērnudārza grupas telpu un aprīkojuma izveidošanai pēc valsts noteiktajiem standartiem. Tas nozīmē, ka arī 2017. gada 1. septembrī vietu skaits bērnudārzos palielināsies. Vai tad pieprasījumi pēc pirmsskolas izglītības pakalpojuma būs izpildīti, vēl nevar pateikt.