Ziņas

Sabiedrība

Pārtikas pakas novērtē

Darbu dara ar prieku. Cēsīs pieprasījums pēc bezmaksas pārtikas pakām nezūd. To novēro arī brīvprātīgā Gaida Bērziņa, kas paciņas nodod tiem, kas saņēmuši trūcīgās personas statusu.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Lai saņemtu bezmaksas pārtikas paku, jāuzrāda izziņa, kas apliecina trūcīgās personas statusu. Reizēm, aizmirstot nokārtot nepieciešamos dokumentus, nākas palikt bez šī atbalsta.

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Cēsu komitejas izpilddirektore Marina Orlova stāsta, ka Cēsīs pieprasījums pēc bezmaksas pārtikas pakām ir nemainīgi augsts: “Mēneša laikā vidēji tiek izsniegtas 90 līdz 100 pakas. Pilsētā, lai saņemtu paku, netraucē nedz sniegi, nedz apledojums. Mums jau laikus jāzina, cik paku vairākus mēnešus uz priekšu būs nepieciešams. Ja nu jūtam, ka pār­tikas paku pietrūks, pēc tām aizbraucam pie kolēģiem uz blakus esošajiem novadiem, nokārtojam dokumentus, paņemam no viņiem nepieciešamo paku skaitu.”

Marina Orlova stāsta, ka LSK Cēsu komitejā ir 15 punkti, kuros tiek izsniegtas pārtikas pakas: “Cēsis, protams, izsniegto paku daudzuma ziņā ierindojas augš­galā. Līdzīga situācija ir arī Priekuļu novadā, kur mēnesī tiek izsniegts aptuveni 100 bezmaksas pārtikas paku, savukārt Pārgaujas novadā izsniegto paku skaits ir ap 60. Amatas novadā ir piecas pārtikas paku izsniegšanas vietas – vismazākais paku skaits tiek izdalīts Ģikšos, Zaubē un Skujenē, ap 30 pārtikas pakām mēnesī.”

LSK Cēsu komitejas izpilddirektore arī piemin, ka pēc pārtikas pakām nāk ne tikai cilvēki, kuri ilgstoši nestrādā algotu darbu. Nāk arī ģimenes, kurās aug vairāki bērni, bet ienākumi ir ierobežoti. Gaida Bērziņa ir brīvprātīgā, kas Cēsīs izsniedz bezmaksas pārtikas pakas. Viņa stāsta, ka tie, kas regulāri saņem trūcīgās personas statusa apliecinošu izziņu, arī pēc pakām nāk regulāri. “Jāatceras kas ļoti būtisks – mēs pakas drīkstam izsniegt tikai tad, kad tiek uzrādīta nepieciešamā izziņa. Cilvēki mēdz slimot, viņi domā, ka, personīgi neierodoties, savu pārtikas paku zaudēs. Bet cilvēks drīkst pēc pakas atsūtīt arī kādu citu, kam uzticas, galvenais, lai līdzi būtu izziņa,” stāsta Gaida Bērziņa. Viņa arī uzklausa cilvēku atsauksmes par pārtikas paku sastāvu. Sū­dzības tiekot izteiktas reti, pretenzijas bijušas vien par eļļu un gaļas konserviem.

Sociālā darbiniece Ilva Pūpola bezmaksas pārtikas pakas dala Amatas novada Amatas un Dra­bešu pagastā: “Katru mēnesi šajos pagastos kopumā izdalītas aptuveni 60 pārtikas pakas. Pro­tams, ir mēneši, kad pēc tām nāk mazāk cilvēku, tomēr tas nenorāda, ka situācija trūcīgo cilvēku skaitā būtu uzlabojusies. Bieži vien gadās, kad ģimenes aizmirst reģistrēties kā bezdarbnieki. Re­zultātā viņi zaudē trūcīgās personas statusu. Lai to atkal saņemtu, jāgaida trīs mēneši. Mēs esam ļoti rūpīgi – katram atnācējam uz uzrādītās izziņas liekam zīmogu par pakas saņemšanu. Tas jādara tādēļ, ka pārtikas paku trūcīgā persona drīkst saņemt arī citos novados. Mums jāizvairās no situācijām, kad cilvēki pēc pārtikas pakām dotos uz vairākiem novadiem. Ilva Pūpola stāsta, ka ar paku saturu lielākā daļa saņēmēju ir apmierināti: “ Tie, kam maciņā ir kāds eiro vairāk un kuram netiek piešķirts trūcīgās personas statuss, ar kāru aci noskatās uz šīm pakām. Ir bijušas sūdzības par eļļu un gaļas konserviem, bet lielākoties cilvēki novērtē, ka šāds atbalsts trūcīgajiem vispār tiek sniegts. Agrāk bija gadījumi, kad pārtikas pakas tās saņēmēji iemaina pret kādu grādīgo dzērienu vai cigarešu paku. Šobrīd, lai arī nevaru apgalvot, ka tas nenotiek, bet par šādiem gadījumiem neesam dzirdējuši.”

Sociālā darbiniece uzskata, ja pārtikas pakas saturam klāt pieliek dārzā ko pašu izaudzētu, trūcīgs cilvēks būs paēdis un gana ilgi: “Domāju, ja cilvēks nav bijis slinks un sagādājis sev kartupeļus, burkānus, strādājot dārzā, salicis ko burciņās ziemai, iztikšana būs tīri laba. Protams, ja jāizdzīvo tikai ar to, kas ir pakas saturā, tad tik viegli ziemā nebūs.”
Raunas novadā bezmaksas pārtikas pakas dala brīvprātīgā Vizma Andersone. Viņa ir pārliecināta, ka personu skaits, kurām nepieciešams šāds atbalsts, pamazām sarūk: “Domāju, Raunas pagasta iedzīvotājiem nav problēmu, kas saistītas ar bezdarbu. Ir iespējas strādāt uz vietas, no Raunas ir iespējas ērti nokļūt uz darbu cituviet. Pārtikas pakas vis­aktuālākās ir gados vecākiem, vientuļiem cilvēkiem. Mēnesī Raunas pagastā izdala aptuveni 30 bezmaksas pārtikas pakas. Reizēm cilvēki teic, ka labprāt saņemtu uzreiz divas pakas – par kārtējo un nākamo mēnesi -, bet to darīt nedrīkstam. Ir stingri noteikumi. Pārtikas pakas izsniedz tikai par kārtējo mēnesi.”

Bezmaksas pārtikas pakas Latvijā trūcīgā statusā nonākušajiem finansē no Eiropas Sa­vienības līdzekļiem. Ir stingra uzskaite, pakas saņēmējiem ik reizi līdzi jābūt derīgai trūcīgās personas statusu apliecinošai izziņai, nevis kopijai.