Ziņas

Sabiedrība

Pārsteiguma diena skolotājiem

Izlaidums Dzērbenē

Vairumam Dzērbenes vidusskolas skolēnu diena sākās kā ierasts, tikai ierasto skolotāju vietā nāca 12. klases audzēkņi. Divpadsmito vietā skolā zinības apguva skolotāji. Skolotāju dienas skolas direktors Jānis Ikners atzina, ka visgrūtāk esot vadīt stundas tieši pedagogiem. Viņi esot visaktīvākie gan jautājumu uzdošanā, gan nerātnību strādāšanā.

Ar mazāko klašu skolēnu izglītošanu nodarbojās Aiva Zica, kurai pateicīgie audzēkņi esot dāvājuši no mājām atnestos cepumus. Šo skolotāju klase no stundas pavadīja un sagaidīja pie skolotāju istabas durvīm.

Šīs dienas mācību pārzine Eleonora Pērkone pasniedza priekšmetu “cita mācību stunda”, kurā skaidroja skatuves uzvedību, mācīja publiskas uzstāšanās noslēpumus un ātrrunāšanas vingrinājumus. Zīmēšanu šai dienā pasniedza Zanda Caune, kuras vadītajā stundā tika zīmēts komikss “Kā es kļūšu par skolotāju.”

Četrām mācību stundām sekoja divpadsmito solā sēdošo skolotāju improvizēts izlaidums un skolotāji iejutās absolventu lomā. Viņi saņēma skolotāju dienas diplomus no audzēkņiem, kurus mācību gada beigās sveiks izlaidumā. Izlaidumā, pēc senām tradīcijām, absolventi sagatavo priekšnesumus. Izņēmums nebija arī skolotāju dienas absolventi. Skolotāji tautas tērpos, kā jau svētkos pienākas, sveica svētku viesus ar dziesmu un dzejas lasījumiem.

Priekšnesuma beigās teatralizēti tika sacerēta apsveikuma runa skolotājiem skolotāju dienā.

Pasākuma nobeigumā skolas vadītāja Marija Grīnberga izteica pārliecību, ka skolotāja darbs nav viegls, un arī skolēnam nav nieka lieta nosēdēt 40 minūtes skolas solā. Par to pārliecinājās solos sēdošie skolotāji un viņus mācījušie skolēni.