Ziņas

Sabiedrība

Pārmaiņas, kuras virza uz labu

Līvu sākumskolā. Fizikas un ķīmijas mācīšanai kalpojušās klašu sienas ir pazudušas, to vietā skolas otrajā stāvā pirmsskolai paredzētajās plašajās telpās darbu sākušas audzinātāja Inta Freivalde ( no labās) un auklīte Liene Gricmane, sagatavojot vidi bērniem, kuri pirmo reizi sāks gaitas bērnudārzā. Foto: Marta Martinsone – Kaša

Jauno ģimeņu izvēle iedzīvoties Cēsu mazpilsētā, te audzināt bērnus spiež pašvaldību paplašināt pilsētas robežas.

Četru kilometru attālumā no Cēsu centra,Vaives pagastā, lauku vidē, pašvaldība sākusi veidot mūsdienīgu izglītības centru pirmsskolas vecuma bērniem. Krīvu ciemā Līvu pamatskolas pārveide sākās ar samazināšanu par sākumskolu. Arī tajā audzēkņu skaitam bija tendence izsīkt. Cēsu novada dome tad arī pieņēma lēmumu, ka no nākamās vasaras skola pārtaps par pirmsskolas izglītības iestādi.

Cēsu pilsētā visi bērnudārzi un pirmsskolas grupas skolu ēkās ir maksimāli piepildīti. Pašvaldībai arvien grūtāk nodrošināt pirms­skolas pakalpojumu ģimenēm, kurās bērni ir jaunāki par trīs gadiem. Turklāt šiem mazuļiem jānodrošina noteikti apstākļi, kā paredz valsts izvirzītie noteikumi. Novada domes deputāti lēmuši par lielām pārmaiņām kādreizējās Līvu pamatskolas namā, kas skolas vajadzībām celts pirms pusgadsimta un līdz šim laikam nebija piedzīvojis labiekārtošanu un siltināšanu.

Pagājušajā mācību gadā skolas ēkā daļa telpu jau piedzīvoja pārbūvi, tajās sāka strādāt pirmā bērnudārza grupa. Otra pārbūve, sagatavojot modernas telpas un vidi bērnu uzņemšanai, pabeigta nupat, decembrī. Cēsu ģimenes, kuras gaidījušas rindā uz vietu bērnudārzā, informētas, ka var sākties ap gadu veco mazuļu pakāpeniska adaptēšanās pirmsskolā. Ģimenēm, kuru mājvieta pilsētā ir L. Paegles, Saules, Zvirbuļu, K. Valdemāra ielu apkaimē, jaunais bērnudārzs sasniedzams visvieglāk, tas ir mazāk nekā desmit minūšu braucienā ar automašīnu. Pašvaldība rūpējusies arī par sabiedrisko transportu.

“Tagad pašvaldībā sagatavo darba uzdevumu projektēšanai un būvniecībai. Līdz gada beigām iecerēts izsludināt iepirkumu,” par skolas nama modernizēšanas iecerēm stāsta Cēsu novada Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina.

Līvu skola pakāpeniski pārtop par pirmsskolas izglītības iestādi, šis ceļš skolas patriotiem, pedagogiem nav bijis viegls. Līvu sākumskolas skolotājiem ir dota izvēle – pārprofilēties un turpināt strādāt bērnudārzā vai meklēt darbu citur.

“Pārmaiņas nav priecīgas, bet tiek virzītas uz labu,” spriež Līvu skolas direktore Antra Gabra­nova. Pedagogi novērtējuši Vaives pagasta pārvaldes demokrātisko ceļu pārmaiņu sagatavošanā un Cēsu novada domes politiku, īstenojot vienu no rūpīgāk sagatavotajām skolu reformām. Pedagogiem bijusi iespēja izlemt par tālāko darbību. Daļa nolēmusi palikt un strādāt pirmsskolā un laikus pārkvalificēties pedagoģiskajā specialitātē. Viņu vidū ir pieredzējusī sporta skolotāja Sandra Juriksone, kuru “Druva” šoreiz Līvu sākumskolā sastapa darbā pirmsskolas bērnu grupiņā, un aprunājās par to, ka dotā iespēja mācīties pedagoģiskos kursos, lai mainītu profesionālo virzienu, bijusi ne tikai pieņemama, bet arī interesanta.

Līvu sākumskolas saimnieciskā darba vadītāja Guna Muceniece novērtē visai būtiskos uzlabojumus, kurus paredzējusi un nodrošina novada pašvaldība. Ēkās notikuši ne tikai drošības uzlabojumi, saglabāta un sakārtota skolu apkārtējā vide. Notikuši lieli iepirkumi, tāpēc Līvu sākumskolai piegādāts jauns aprīkojums, mēbeles, mācību un rotaļu materiāli, vispirms skolas namā ierīkojot bērnudārza pirmās grupas telpas, tagad otrās grupas. Paredzēts iekārot telpas vēl divu grupu izveidošanai.

Vaives pagastā skolu un pirms­skolu vadības darbā pieredzes bagātā pedagoģe Antra Gabra­nova vērtē, ka pārmaiņas nekad nav vieglas, bet tās pienāk un jāmācās pieņemt. Vaives pagasta skolas -Līvu un Rāmuļu – pārmaiņu tuvumu izjutušas vēl pirms valdības lēmuma, ka pagasts administratīvi tiks iekļauts lielākā pašvaldībā. Tagad varot vērtēt, ka, par laimi, tā bija Cēsu pašvaldība – lielākā un ar augsti profesionālu un pārdomātu izglītības politiku.

Pilsētas mazuļu vecāki jau novērtējuši pakalpojumus, ko sniedz piepilsētas lauku vidē. Nav izslēgts, ka pēc laika bērnu vecāki atkal pieprasīs laukos – 2,5 km attālumā no pilsētas robežas – 1. klases un citu sākumklašu atvēršanu.