Ziņas

Sabiedrība

Pārmaiņas, kas apliecina attīstību

Katra būve, jaunceltne vai restaurēts nams ir jauna iezīme novada vaibstos. “Druva” vērtēja, kas šogad katrā vēsturiskā Cēsu rajona novadā izveidots sabiedrības vajadzībām, un izvēlējās vienu objektu.

Amatas novads

Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” 2018. gada pavasarī Āraišu arheoloģiskajā parkā uzsāka daudzfunkcionāla apmeklētāju centra būvniecību. Pērnā gada novembrī tas ieguva redzamus apveidus un tika svinēti spāru svētki. Tagad centrs pilnībā pabeigts. Tajā skatāma arī ekspozīcija par ezerpili un tās atklājēju, arheologu Jāni Apalu. Centra būvniecības izmaksas ir 471 003 eiro (bez PVN).

Cēsu novads

Lai arī Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācija beigsies vien nākamgad, tā tagad priecē gan cēsniekus, gan pilsētas viesus.
Dievnama restaurācija notiek astoņu partneru kopīgā projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros. Baznīcas restaurācijas projekta I kārtu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), līdzfinansējumu nodrošina Cēsu novada pašvaldība un Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze.
Baznīcas restaurācijas kopējās izmaksas prognozētas līdz 1,7 miljoniem eiro, no tiem 1,38 miljoni ir ERAF finansējums.

Jaunpiebalgas novads

Sakārtojot valsts ceļu, kas ved cauri Jaunpiebalgai, pērn par valsts līdzekļiem tika izveidots veloceliņš gājēju un transportlīdzekļu plūsmu nodalīšanai, šogad pašvaldība par saviem līdzekļiem, izlietojot 16 990,91 eiro (bez PVN), izbūvēja 50 metru garu gājēju celiņu Gaujas ielā.

Līgatnes novads

Mūzikas un mākslas skola Augšlīgatnē redzama pa gabalu. Tās fasādes un telpu atjaunošanai pašvaldība ieguldījusi 73 750 eiro gan budžeta, gan aizņēmuma naudu. Vēsturiskās ēkas renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai pērn tika ņemts kredīts, bet šogad darbi pabeigti par budžeta līdzekļiem. Līgatnieši Mūzikas un mākslas skolu jau iesaukuši par Balto māju. Tajā mācās 70 skolēni, kas, rēķinot uz novada bērnu skaitu, ir daudz.


Pārgaujas novads

Ungurmuiža ir unikāls 18. gadsimta koka arhitektūras ansamblis. Piesaistot ES finansējumu, 200 tūkstošus eiro, atjaunota bijušā ledus pagraba ēka, tajā ierīkota katlumāja. Tā nodrošina siltumu Kungu mājā un Vecās skolas ēkā. Tagad arī ziemā Ungurmuiža ir atvērta apmeklētājiem. Kungu mājā “Vēsturiskā ekspozīcija” stāsta par Kampenhauzenu dzimtas un Ungurmuižas vēsturi. “Dzīvā ekspozīcija” atgādina, ka ilgus gadus Ungurmuižā bija skola. Savukārt “Cikliskā ekspozīcija” ir sarunas, semināri par kultūrvēsturiskā mantojuma un baltvācu nozīmi latviešu identitātes apzināšanā.


Priekuļu novads

Apgaismotajā auto stāvlaukumā pie kultūras nama Priekuļos ir 65 vietas, tajā skaitā divas stāvvietas invalīdu transportam un diviem autobusiem. Nepieciešamība pēc autostāvvietas bija sen, līgumu par projektēšanu noslēdza 2017. gada novembrī, 2018. gadā notika projektēšana, šogad iecere īstenota. To veica par pašvaldības līdzekļiem. Projekta būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības kopējās izmaksas, tajā skaitā PVN, 208 590,77 eiro.

Raunas novads

Tā kā nevarēja saņemt aizdevumu Valsts kasē un nevarēja turpināt muzeja un bibliotēkas rekonstrukciju, pašvaldība par svarīgāko izvirzīja ūdensvada un sadzīves kanalizācijas būvniecību Miera ielā Raunā. 609 metrus garā sistēma nodrošinās pansiju “Rauna”, kā arī septiņas privātmājas ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu. Būvniecības darbi tiks pabeigti nākamgad. Tie izmaksās 138 554 eiro pašvaldības budžeta naudas.

Vecpiebalgas novads

Lielākā daļa budžeta naudas šogad atvēlēta izglītības iestāžu sakārtošanai. Līdzekļi piesaistīti arī projektos. Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā ar jaunu aprīkojumu iekārtotas datorklases, izremontētas un labiekārtotas vairākas telpas. Bērnudārzos Taurenē un Vecpiebalgā atvērtas jaunas grupas, iegādāts inventārs, remontētas telpas. Mākslas skolai Vecpiebalgā iekārtotas jaunas telpas.q

Sagatavojuši:
Sarmīte Feldmane,
Iveta Rozentāle,
Monika Sproģe,
Jānis Gabrāns
Foto: Marta Martinsone – Kaša