Ziņas

Sabiedrība

Parka ielai savi svētki

Redz, kā mākam. Ratiņu-mašīnu parādē piedalījās teju 20 jaunie raunēnieši. Viņi parādīja sevi un izpelnījās ovācijas.Foto: No albuma

Pirmoreiz Raunā bija Parka ielas svētki. Visas dienas garumā notika koncerti, tirdziņš, degustācijas, meistarklases.

“Nevarējām iedomāties, ka varētu būt tik jauki. Meita un mazmeita piedalās, dzīvoju visam līdzi, priecājos,” atzina Ināra Bērziņa. Paši raunēnieši brīnījās, ka šādi svētki var sapulcināt tik daudzus. “Pie mums jau ir gandrīz kā pilsētā, daudzdzīvokļu mājas, citās ielās privātmājas. Sadzīvojam labi, vieta skaista – no kalniņa lejā, un centrs, pie mājas parks,” pārdomās dalās Benita Zīrāka.
Raunas kora, deju kolektīvu, pūtēju orķestra “Cēsis” uzstāšanās ne vienam vien lika dziedāt līdzi, šūpoties mūzikas ritmā.

“Laiks silts, gribas uzturēties ārā. Bērniem interesantas attīstošās rotaļlietas, piepūšamās atrakcijas. Arī mums prieks, ja viņiem patīk,” saka Liāna Adamoviča un Žanis Jakovļevs, kuru atvases arī izbauda svētkus, gan vēl guļot ratiņos, gan aktīvi līdzdarbojoties. Liāna pastāsta, ka Parka ielā dzīve ir klusa, mierīga un ģimenei ar bērniem svarīgi, ka blakus parks pastaigām, netālu arī bērnu rotaļu laukumi.

Gandarīta par svētkiem ir pagasta kultūras dzīves organizatore Linda Vecgaile. Viņa atzīst, ka tāpat kā Parka ielas iedzīvotājiem, arī viņai bijušas šaubas, cik liela būs iedzīvotāju interese. “Atsaucība bija, visi, kurus uzrunāja, piekrita atbalstīt,” uzsver Linda un piebilst, ja kāds pats nevarēja piedalīties, izdomāja, kā atbalstīt. Tā “Siera ražotne” svētkiem atvēlēja triju šķirņu makaronus, bet pavārs Māris Ērglis pagatavoja trīs dažādus ēdienus. “Latvijas ķiploka” īpašnieces izvārīja ķiploku zupu.

“Mazu brīdi varēja papriecāties par piecām brīnumgardām tortēm, jo tās ātri tika apēstas. Kūkas cepa Astrīda Stivriņa, Benita Zīrāka un Elita Ruska. Raunā ražotie “Leilas gardumi” – dažādu garšu makarūni – vēl ir jaunums,” pastāsta L.Vecgaile un piebilst, ka šoreiz tirgotājiem bija noteikums – tirdziņā par vietu nebūs jāmaksā, ja būs degustācija vai radošās darbnīcas.
Īpašs notikums bija ratiņu un mašīnu parāde. Tā jaunajiem raunēniešiem bija iespēja parādīt sevi.

Pirmie Parka ielas svētki izdevušies. Tajos ar saviem stāstiem un pieredzi piedalījās arī puķu audzētāji un selekcionāri Guna un Jānis Rukšāni. “Kad mūs aicināja uz Parka ielas svētkiem, domājām, ka atnāks pāris cilvēku, gan jau kādu interesēs arī puķes. Bet nekādi nevarējām iedomāties, ka te būs tik daudz cilvēku,” vērtēja G.Rukšāne.

L.Vecgaile atgādina, ka vairākus gadus oktobra pirmajā sestdienā, kad ir Svecīšu vakars, Raunā bija Rudens gadatirgus. Tad parasti laiks ir drēgns, dažādi tirgi arī kaimiņos. “Pierasts, ka tirgi notiek pilsdrupās, pie sporta laukuma. Bet tā taču nav vienīgā vieta, kur var rīkot svētkus. Parka ielā ir visvairāk iedzīvotāju Raunā, ielu, zaļo zonu var izmantot norisēm. Tā arī radās ideja par ielas svētkiem,” pastāsta L.Vecgaile un piebilst, ka vairāki raunēnieši jau interesējušies, kurā ielā nākamgad būs svētki. “Pašiem aktīvi jāiesaistās, tad noteikti būs,” saka kultūras dzīves organizatore.