Ziņas

Sabiedrība

Pārdos izsolē ekskluzīvu zemes gabalu

Pansijas saimniecības daļas vadītāja Ingūna Ziediņa “Druvai” pauda neizpratni par pārdošanas faktu, jo no šī gada 1. februāra ar Cēsu domi noslēgts sadarbības līgums. “Cilvēkiem par pārmaiņām bailes kaut ko teikt…” viņa sacīja.

Cēsu domes priekšsēdētājs Gints Šķenders informēja, ka pašvaldībai nav tik daudz finansiālo līdzekļu šāda zemes gabala apsaimniekošanai un kompleksa uzturēšanai. Tirgus attiecības un likumi nosaka šādos gadījumos izmantot izsoles, kad pēc pārdošanas pašvaldība var investēt iespējami vairāk naudas pilsētas attīstībā. Īpaši pievēršoties sociālajai jomai. Sarkanais krusts, kuru līdz šim ar pašvaldību vienoja līgumattiecības, pēdējo divu gadu laikā vairs nevarēja investēt līdzekļus īpašuma apsaimniekošanā, kā arī sniegt konkrētus priekšlikumus turpmākai rentablai darbībai. Gints Šķenders uzsvēra, ka bija jāņem vērā, ka šo zemes gabalu nevar sadalīt vairākos mazākos, jo to neparedz pilsētas attīstības plāns.

“Objekts Gaujas ielā 88, ko cēsnieki pazīst kā bijušās rehabilitācijas slimnīcas “Cēsis” teritoriju, sastāv no 66288 m2 liela zemes gabala, trim pamatēkām (bijušās slimnīcas korpusiem), astoņām būvēm un palīgēkām (saimniecības ēkas, pagrabs, tiltiņš, lapene), “ pastāstīja domes dzīvokļu un komunālo jautājumu speciāliste Renāte Kalniņa. ”Pēc slimnīcas darbības izbeigšanās tā tika saglabāta valsts īpašumā un nodota Finanšu mi-nistrijas apsaimniekošanā. Faktiski objekts netika apsaimniekots. Tāpēc pilsētas pašvaldība uzsāka īpašuma pārņemšanas procedūru,” skaidroja R. Kalniņa.

Cēsu domes attīstības nodaļas vadītāja Inta Ādamsones akcentēja šī zemes gabala ainavisko vērtību un ēku vēsturisko izcelsmi. Tām līdzās var uzcelt tikai dažas. Vēsturiskais ir jāsaglabā. Viņasprāt, lielākais ieguvums būs šī zemes gabala kultūrvēsturiskais mantojums.

Objekta sākuma cena noteikta 624 000 latu, par pamatu ņemot licencētas firmas noteikto tirgus vērtību, kā arī pašvaldības izlietotos līdzekļus nekustamā īpašuma sagatavošanai izsolei.

Teritorijā iespējama vienģimenes māju un veselības vai atpūtas objektu būve.

“Izsolē iegūto līdzekļu izlietojumu vēl pāragri prognozēt, jo ir tik daudz projektu un nepieciešamību, ka tagad tās izdalīt nav iespējams,” sacīja I. Ādamsone.

Pērn pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija rīkojusi astoņas izsoles, pilsētas domes budžets ir papildināts ar Ls 191 630.