Ziņas

Redzeslokā

Pārbūvējot telpas, būs simts jaunu vietu bērnudārzā

Attīstība. Bērnudārzs “Varavīksne”, kas atrodas vienā ēkā ar vispārizglītojošo skolu, pēc pārbūves iegūs gan vairāk grupu telpu, gan īpašas telpas nodarbībām.Foto: publicitātes

Lai bērnam būtu iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, Latvijas lielāko pašvaldību ģimenēm nereti nākas gaidīt diezgan garā rindā.

Valmieras novada pašvaldība, lai mazinātu rindu un nodrošinātu pirmsskolas izglītības pieejamību visiem bērniem, kuru vecāki dzīvo un strādā Valmierā, uzsākusi pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” telpu pārbūvi, tā radot iespēju uzņemt vēl simts audzēkņu.

Valmieras novada pašvaldībā ir 176 bērni, kuriem šī gada 1. oktobrī nebija nodrošināta vieta paš­valdības pirmsskolas izglītības iestādēs.  “Pirmsskolas izglītības pieejamība tuvāk dzīvesvietai vai darbavietai ir viena no paš­valdības prioritārajiem pakalpojumiem ģimenēm. Lielākais pieprasījums pēc vietas pirmsskolas izglītības iestādē, protams, ir Valmierā. Izanalizējot pieprasījumu visā novadā, risinājumu pirms­skolas izglītības grupu atvēršanai meklējam arī citviet novadā,” pirmsskolas pakalpojuma attīstības ieceres Valmieras novadā skaidro Valmieras novada paš­valdības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Kā informēja Valmieras novada pašvaldībā, pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” ir izvietota Valmieras 2. vidusskolas ēkā, kur mācību klases pielāgotas pirms­skolas izglītības funkciju veikšanai. Šajās telpās izvietotas sešas grupiņas, kas nodrošina vietu 108 bērniem. Pārbūvējot skolas korpusu trīs stāvu apjomā, kā arī cokola stāvu, tiks izveidotas 12 grupiņas, varēs uzņemt vairāk nekā 200 audzēkņu. Paredzēti arī kabineti nodarbībām: mūzikas, dabas zinību, valodu – Montesori telpa, dzīvās dabas stūrītis. Plānota lifta izbūve, kas nodrošinātu vides pieejamību gan pirmsskolas izglītības iestādei, gan vidusskolai. Plānots, ka bērnudārza interjerā dominēs gaiši un neitrāli toņi, savukārt akcentos izmantos pasteļtoņus, atvasinātus no varavīksnes toņiem. Telpu iekārtojums plānots funkcionāls, mobils, darboties un izzināt rosinošs. Būv­projektā paredzēta arī ieejas un priekšlaukuma pārbūve, veidojot kvalitatīvu un dabisku vidi.

“Bērnudārza pārbūvei ir stratēģiska nozīme. Ar šī projekta realizāciju nodrošināsim iespēju vairāk nekā 200 bērniem iegūt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību modernā un estētiskā vidē, piedalīties nodarbībās un interešu izglītības pulciņos, kur tiks pielietotas progresīvas mācību formas un metodikas, kā arī bērni varēs praksē pārbaudīt iegūtās zināšanas īpaši pirmsskolas vecuma bērniem paredzētajos dabaszinātņu, valodu un Montesori kabinetos. Paplašinot esošo praksi, kad bērni jau pirmsskolas vecumā veiksmīgi uzsāk adaptāciju skolā, panāksim, ka bērni droši un pārliecinoši pāries nākamajā izglītības pakāpē, nejūtot stresu pārejas periodā. Arī vecākiem tā ir laba ziņa, jo līdzīgi, kā arī tas notiek citās Eiropas valstīs, kur bērnudārzi atrodas vienā kompleksā ar skolu, katra bērna attīstība un talantu nostiprināšana notiek bez pārrāvumiem, nodrošinot ciešu sadarbību starp pirmsskolas un skolas pedagogiem. Jau tagad ar nepacietību un prieku gaidām brīdi, kad iestādes saime kļūs vēl kuplāka, kad viena no mūsu iestādes svarīgākajām vērtībām “ģimeniskums” kļūs arī par mūsu jauno audzēkņu vērtību,” stāsta Valmieras 2. vidusskolas direktors Andrejs Gluhovs.
Valmieras novada pašvaldība informēja, ka Valmieras pirms­skolas izglītības iestādē “Vara­vīksne” būvdarbus veiks pašvaldības izsludinātās iepirkumu procedūras uzvarētāji “R.K.C.F. RENESANSE” par kopējo līgumsummu 2 461 369,77 eiro. Būv­darbus finansēs no pašvaldības budžeta līdzekļiem.