Ziņas

Redzeslokā

Paraksti jāvāc pašiem pensionāriem

Daudziem pensionāriem interesi radījusi “Druvā” publicētā informācija par Latvijas Pensionāru federācijas rosināto parakstu vākšanas akciju. Daudzi zvana avīzei, interesējas pašvaldībās, kur var parakstīties.

Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) priekšsēdētājs Andris Siliņš skaidro, ka vākt parakstus ir pienākums pensionāru biedrībām. 92 pensionāru organizācijas ir federācijā, vēl gatavojas iestāties vairākas no Latgales. “Lat­vi­jā aktīvi ir apmēram desmit tūkstoši pensionāru. Lielākais desmit procenti atsevišķās vietās, bet parasti – pieci, septiņi. “Fede­rā­cija risina visu pensionāru problēmas neatkarīgi no tā, vai viņi ir kādā biedrībā vai nav. Tam, kurš vēlas parakstīties, jāmeklē biedrība. Biedrība “Cēsu pensionāri” vāc parakstus, aktīva ir Cēsu In­va­­līdu biedrība.

Viss atkarīgs no pašu iniciatīvas. Vēl ir iespēja tiem, kuri grib parakstīties, izdrukāt no federācijas mājaslapas anketu un tur parakstīties, savākt parakstus, atsūtīt vai atvest. Jāuzraksta tikai vārds, uzvārds, pilsēta un jāparakstās. Neprasām personas datus. Nav jābūt pensionāram, lai parakstītos, tikai jāpiekrīt mūsu prasībām. Līdz šim mūsu savāktie paraksti ir ņemti vērā gan Saeimā, gan valdībā,” stāsta Pensionāru federācijas valdes priekšsēdētājs.

Ik dienu uz federāciju tiek nogādātas veidlapas ar pieciem sešiem simtiem parakstu. “Kad paraksti būs savākti, prasīsim, lai katra partija, kas startē vēlēšanās, publiski paziņo, ka gatava šos jautājumus risināt,” saka A.Si­liņš, Saeimas deputāts. Nā­ka­majās vēlēšanās viņš nekandidē.

Pensionāru federācija prasa neapliekamo minimumu nākamgad noteikt ne zemāku par nabadzības riska robežu – 370 eiro apmērā. Izpildīt OECD prasības par pensionāru turēšanas nabadzībā pārtraukšanu, palielinot pensijas, nosakot sociālo pensiju ne zemāku par 20% no vidējās algas valstī, ieviešot papildu atbalstu pensi­onāriem – vieniniekiem. Prasa arī atjaunot pacientu iemaksas par gultas dienu slimnīcā 7,11 eiro dienā; valsts kompensējamo zāļu kompensācijas daļu paaugstināt par 25%, kā arī atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa maksas vienīgo deklarētās dzīvesvietas īpašumu vērtībā līdz simts tūkstošiem eiro. Paraksti tiek vākti līdz septembrim.

Pirms dažiem gadiem par pensiju indeksāciju tika savākti 107 tūkstoši parakstu, citas reizes 50, 70 tūkstoši atbalstījuši federācijas definētās prasības. Pensijas Lat­vijā saņem 570 tūkstoši cilvēku, pensionāri un invalīdi.