Ziņas

Redzeslokā

Par Unguru diskusijas vēl priekšā

Foto: Māris Buholcs

Pārgaujas novada domē vērsušies vairāki interesenti un ierosinājuši izslēgt noteikto kuģošanas līdzekļu dzinēja jaudas ierobežojumu.

Saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem Ungura ezerā aizliegts pārvietoties ar motorlaivām, ūdensmotocikliem un cita veida kuģošanas līdzekļiem, kuru dzinēja jauda ir lielāka par 3,7 kW. Šāds aizliegums pastāv, lai nodrošinātu īpaši aizsargājama biotopa – ezerenes , lobēlijas un krastenes- aizsardzību.

“Kad saņēmām iedzīvotāju priekšlikumu, par to informējām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Patlaban pār­agri runāt, ka varētu kaut ko mainīt,” stāsta Pārgaujas novada pašvaldības vides aizsardzības inspektors Agris Ķesa un atgādina, ka patlaban tiek izstrādāts Gaujas nacionālā parka dabas aizsardzības plāns un tā ietvaros veiks arī Ungura ezera izpēti.
Ministrija pašvaldībai ieteikusi veikt vispusīgu ieinteresēto pušu aptauju, piemēram, vai atpūtniekus un makšķerniekus netraucē ūdensmotociklu klātbūtne, to radītais troksnis un ūdens viļņošanās. Ungura ezera dabas aizsardzības plānā (2006.–2011. gadam) norādīts, ka tieši ezera ekosistēma un ainava ir galvenais ezera atpūtnieku piesaistes cēlonis. Turklāt ūdens motocikli var radīt vairākus nozīmīgus apdraudējumus – var traucēt putnus ligzdošanas laikā, traucēt makšķerniekiem, atpūtniekiem, var palielināties piesārņojums, kā arī saceltie viļņi izrauj piekrastē augošās ezerenes.

Minētie faktori tiks izvērtēti arī jaunajā Gaujas nacionālā parka dabas aizsardzības plānā. “Kad Gaujas nacionālā parka aizsardzības plāns būs izstrādāts, notiks diskusijas, tiks uzklausīti priekšlikumi, tikai pēc tam pieņems lēmumu. Protams, meklēsim kompromisu starp uzņēmēju un atpūtnieku interesēm. Tagad runāt par ko konkrētu nevar,” saka Agris Ķesa.

Pārgaujas novada pašvaldība ir apliecinājusi, ka gatava pārņemt Rustēga (Ungura) ezera apsaimniekošanu un izstrādāt tā apsaimniekošanas plānu.

Viens komentārs

Pavasaris

Ja visi būtu makšķernieki, vai ja visiem būtu ūdens moči, tad būtu cita runa. Tad makšķerētu pa darba dienām un ar ūdens močiem brauktu sestdienās un svētdienās. Tad neviens nedomātu par kaut kādiem dabas liegumiem. Jo nebūtu laika par tiem domāt!

Komentāri ir slēgti.