Ziņas

Sabiedrība

Par remontdarbiem Slimnīcas ielā

Izskaidrojumu lūdzu Cēsu domes tāmju inženierim Gunaram Grundmanim:

– Darbi tiek veikti atbilstoši konkursam “Ielu rekonstrukcija Cēsu pilsētā 2005. gadā”. Darbus veic ceļu būves firma SIA “Binders” saskaņā ar noslēgto līgumu. Slimnīcas ielas izbūves darbi plānoti no 6. līdz 29. oktobrim, veicot ielas asfaltbetona segas rekonstrukciju, gājēju ietves ar velosipēdistu celiņu izbūvi.

Asfaltbetona segas ieklāšanas laikā piekļūšana slimnīcai tiks nodrošināta pa Tālavas ielu. Laiks tiks paziņots vienu dienu iepriekš pirms darbu uzsākšanas.

Nākamā gada pavasarī plānots veikt rekonstrukcijuViestura ielas posmā no Slimnīcas līdz Krasta ielai. Krasta ielas posmam no Viestura līdz Lenču ielai un Lenču ielas posmam no Krasta līdz Festivāla ielai tādā veidā nodrošinās kvalitatīvu segumu no centra līdz slimnīcai.