Ziņas

Uzņēmējdarbība

Par pārsniegtajām piena kvotām soda naudu ieturēs ar avansa starpniecību

Lai piensaimniecībām atvieglotu soda nomaksu saistībā ar piena kvotu pārsniegšanu, tiek paredzēta iespēja piena pircējam ieturēt avansu no ražotāja 50% apmērā, paredz valdības akceptētie grozījumi “Piena kvotu administrēšanas noteikumos”.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, izmaiņas noteikumos izstrādātas, lai piensaimniecībām valsts kopējās piena kvotas pārsniegšanas gadījumā uzreiz nebūtu jāmaksā visa soda naudas summa.

Skaidrojumā teikts, ka šajā kvotas gadā pastāv reāla iespēja to pārsniegt un maksāt sodu. Līdz ar to kvotu administrēšanas noteikumi papildināti ar normu, kas dod izvēles iespēju piena pircējam iekasēt vai neiekasēt avansa maksājumu no ražotāja par pārsniegto kvotas apjomu līdz pilnīgai saistību izpildei, ieturot ne vairāk par 50% no piena līgumcenas norēķinu periodā, kas pienākas ražotājam.

Saskaņā ar ES un nacionālajiem normatīvajiem aktiem par kvotas pārsniegšanu un soda naudas nomaksu atbildīgs ir piena ražotājs, savukārt piena pircējs kvotas pārsniegšanas gadījumā nodrošina soda naudas iekasēšanu no ražotāja un pārskaitīšanu Lauku atbalsta dienestam.

Norēķina periods par pienu ir divas reizes mēnesī, samaksa tiek veikta ik pēc 30 dienām. Līdz ar to ražotājam valsts kopējās piena kvotas pārsniegšanas gadījumā uzreiz nebūs jāmaksā visa soda naudas summa, jo daļa jau būs samaksāta ar avansa maksājumu.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka pircējam jānodrošina caurskatāmība iekasētajai avansa maksājuma summai un katru mēnesi jāinformē katrs ražotājs un Lauksaimniecības datu centrs par kopējo iekasēto naudas apjomu, kā arī tiek paredzēta pircēja rīcība gadījumos, ja piena kvota nebūs pārsniegta.

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz nosacījumu pircējam, ja valsts kopējā piena kvota pēc izlīdzināšanas nebūs pārsniegta, pircējs līdz 2015.gada 1.jūlijam atmaksās ražotājam no tā iekasēto avansa maksājuma summu.

Izmaiņas piena kvotu administrēšanas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” mājaslapā.

Jau vēstīts, ka kvotu sistēmā katru kvotu administrē atsevišķi, tāpēc, valsts mērogā pārsniedzot ierobežojošo daudzumu, ražotājiem būs jāmaksā soda nauda – 27,83 eiro par katriem 100 kilogramiem virskvotas piena.

Piegādes kvotas izpilde 2014.gada 1.decembrī bija jau 71,26%, savukārt visā iepriekšējā 2013.-2014.piena kvotas gadā izpilde bija 99,1%, tādējādi pastāv reāla iespēja pārsniegt valstij piešķirto piena kvotas apmēru.

Šogad ir pēdējais piena kvotas gads pirms sistēmas atcelšanas visā ES 2015.gadā. Kārtējais kvotas gads ir sācies 1.aprīlī un beigsies 2015.gada 31.martā. Šajā gadā valsts kopējās piena kvotas apjoms Latvijā ir palicis iepriekšējais – 781 132 tonnas.

LETA