Ziņas

Sabiedrība

Par nākotni domājot

Vēl nedaudz. Cēsīs blakus Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma mācību ēkai un darbnīcām slejas jaunā dienesta viesnīcas ēka, kas audzēkņus plāno uzņemt jau gaidāmajā mācību gadā. Foto: Jānis Gabrāns

Šis mācību gads vēl nav noslēdzies, bet Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) kolektīvs jau domā, kā uzlabot mācību vidi nākamajiem gadiem. Gan Cēsīs, gan Priekuļos notiek aktīva būvniecība, kas darīs kvalitatīvāku mācību procesu un arī audzēkņu sadzīvi.

Maija pirmajā nedēļā fasādi atsedza Cēsīs topošā dienesta viesnīca, kas kopā ar skolas un darbnīcu ēku veido vienotu ansambli. VTDT direktors Artūrs Sņegovičs stāsta, ka būvniecības process rit pēc grafika, būve ekspluatācijā jānodod augusta vidū: “Šobrīd nav nekādu indikāciju, ka tas varētu nenotikt. Pēc tam vēl atliks laiks, lai ēku iekārtotu ar mēbelēm, un ir pamatotas cerības, ka no jaunā mācību gada audzēkņiem būs pieejama dienesta viesnīca.”

Ja šī ēka tuvojas nodošanai, Priekuļos topošais tehnikuma diagnostikas centrs ir būvniecības sākuma stadijā. Pamati ielikti, darbi turpinās ļoti aktīvi, šīs ēkas nodošana plānota nākamā gada pavasarī, lai aiznākamajā mācību gadā jaunieši tur varētu apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas. Šī projekta realizācijai piesaistīts Eiropas finansējums.

Direktors informē, ka jaunajā diagnostikas centrā būs modernas tehnoloģijas, iespējams, modernākas nekā daudzos autoservisos. Plānots iepirkt piecas jaunas automašīnas, tostarp elektroauto, lai audzēkņi varētu testēt, mācīties, būs arī jauns kombains un daudz precīzās lauksaimniecības tehnikas. A. Sņegovičs piekrīt, ka aprīkojuma sadaļa izmaksās gandrīz tikpat, cik būvniecība: “Protams, būvniecība ir dārgāka, bet arī mūsdienīgais aprīkojums nav lēts. Taču tas ir svarīgi, ja gribam darba tirgum sagatavot šī laika prasībām atbilstošus speciālistus. Lai arī tehnoloģijas mainās strauji, diagnostikas centrā būs jaunākais aprīkojums, kas uz to brīdi būs pieejams. Tas, pirmkārt, ļaus piesaistīt vairāk jauniešu, kuri vēlēsies apgūt mehāniķa profesiju gan automašīnām, gan lauksaimniecības tehnikai. Otrkārt, ceram, ka šis centrs būs interesants arī Vidzemes uzņēmējiem, kuri pie mums varēs apmācīt darbiniekus. Mūsu skolā ir būtiska pieaugušo izglītība, un šī būve būs labs magnēts, kas pievilinās arī pieaugušos. Gribam, lai skolas, šī diagnostikas centra noslodze būtu iespējami plašāka, pēc mācību stundu beigām, vakarpusē tur var rīkot seminārus, mācības pieaugušajiem no visa reģiona.”

Šis laiks, kad skolas ēka stāv tukša, netiek tērēts velti, Prie­kuļos skolas ēkā notiek remonti, teritorijas uzlabošana. Ko iepriekšējos gados varēja īstenot tikai vasarā, šogad varēja darīt jau, sākoties ārkārtējai situācijai. Tiek remontētas klašu telpas, veikti citi nepieciešamie uzlabojumi.
Tomēr tehnikumā ne uz brīdi nav pieklusis mācību darbs, notiek arī aktīva gatavošanās audzēkņu uzņemšanas brīdim. Pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē VTDT jau martā izsludināja agro pieteikšanos, proti, iespēju iegūt vietu izvēlētās profesijas mācību grupā vēl pirms pamatskolas beigšanas. Tehnikuma direktors stāsta, ka interese par šo iespēju bijusi pietiekami liela, pieteikušies vairāk nekā 50 jaunieši: “Esam gandarīti par šādu aktivitāti, ir skaidrs, ka agro pieteikšanos rīkosim arī turpmāk. Po­pulārākās profesijas ir programmētāji, datorsistēmu tehniķi, automehāniķi. Klātienes dokumentu pieņemšana sāksies 15.jūnijā, tāpēc turpinām aktīvi stāstīt par profesijām, ko iespējams iegūt tehnikumā, veidojam video stāstus, veicam plašu informēšanas kampaņu, lai uzrunātu jauniešus, viņu vecākus, jo pēc pamatskolas lēmums par tālāko izglītošanos bieži tiek pieņemts kopā ar vecākiem.”

Bet vēl jau šī gada absolventiem jānokārto eksāmeni gan vispārizglītojošajos priekšmetos, gan specialitātē. Tiek darīts viss, lai to laikā tiktu ievēroti drošības prasību noteikumi, kas vienādi visām skolām. Direktors stāsta, ka vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu norisei, lai ievērotu prasīto divu metru distanci, izmantos lielākās klašu telpas, aktu zāli, sporta zāli. Savukārt kvalifikācijas eksāmeni notiks nelielās grupās, ievērojot drošības pasākumus.

“Esmu gandarīts par tehnikuma skolotājiem, kuri spējuši veiksmīgi adaptēties jaunajiem apstākļiem. Manuprāt, visā valstī jālepojas ar skolotājiem, kuri šajos apstākļos strādā mājās, kas nav vienkārši, it īpaši, ja vēl pašiem mājās mazi bērni. Tas ir milzīgs darbs, ko skolotāji veikuši. Arī audzēkņi parādījuši, ka var savu mācību procesu šādi sakārtot, jo arī viņiem nav viegli mācīties no mājām,” uzsver direktors.
Tuvojoties mācību gada noslēgumam, valstī aktualizējas jautājums, kā sarīkot izlaidumus, jo skolas beigšana ir īpašs, vienreizējs notikums. Direktors stāsta, ka izlaidums plānots 25.jūnijā: “Šogad izlaidums ilgs vairākas stundas, ceremonijai būs daudzas mazas daļas. Katra grupa nāks noteiktā laikā, katrai būs neliels svinīgs brīdis kopā ar audzinātāju, meistaru, skolas vadību. Diemžēl vecākiem, draugiem šoreiz skolā nebūs iespējams sveikt absolventus, tas mirklis jāatliek vēlākam laikam. Ar vecākiem mājās, ar draugiem, kad tiks atcelti ierobežojumi.”