Ziņas

Sabiedrība

Par mākslas programmu Inešos

Pie skolas. Mākslas programmas audzēkņi un programmas absolventi, skolotāji 2019. gada salidojumā.Foto: no albuma

Vecpiebalgas novada pašvaldība saņēmusi aizrādījumu no mākslasprogrammas akreditācijas komisijas par Vecpiebalgas vidusskolas vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošanu Inešos.

Pašvaldība pirms gada lēma, ka skolu tīkla optimizēšanas gaitā no četrām novada skolām izveidos divas- pamatskolu Dzērbenē un vidusskolu Vecpiebalgā -, bet Inešos slēgs pamatskolu, skolas telpās turpinot nodarbības vizu­ālās un lietišķās mākslas programmās nu jau kā Vecpiebalgas vidusskolas izvēles izglītību. Ak­re­ditācijas komisijas aizrādījums saistīts tieši ar to. Skolēniem Vecpiebalgā un Dzērbenē profesionālas ievirzes izglītība Inešos mākslas programmā rada liekus sarežģījumus. Pēcpusdienas māk­slas skolā sākumklašu bērniem ievelkas, jo nav regulāra transporta, un komisija nav apmierināta, ka jaunāko klašu skolēni pēc nodarbībām laikus netiek mājās. Daži vecāki paši uzņemas savu un citu bērnu vadāšanu.

No mākslas programmas skolotājām “Druva” uzzināja, ka akreditācijas valsts komisija viņām nav izteikusi nevienu profesionāli būtisku aizrādījumu par mācību programmas satura īstenošanu. Tas liekot cerēt, ka programma tiks akreditēta un varēs strādāt. Vecpiebalgas pašvaldības ziņā ir pārējais nodrošinājums. Starp Vecpiebalgas un Inešu centru ir pieci, starp Vecpiebalgas un Tau­renes centru 18 kilometri, no Dzērbenes vēl vairāk, tāpēc mākslas izglītība profesionālā ievirzē bērniem paiet garām.

Novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš “Druvai” sacīja, ka par mākslas programmas iespējamo pārcelšanu uz novada centru sarunas vēl nav bijušas tādas, lai varētu pieņemt lēmumu. Taču šis jautājums vietējā sabiedrībā kļūstot politizēts, attālinot no racionāliem priekšlikumiem. Ine­šos ir ērtas, plašas un aprīkotas skolas telpas. Kādreizējā pamatskola un darbnīcu ēka ir jaunajiem māksliniekiem piemērota.
Taču akreditācijas valsts komisija brīdinājusi – ja mākslas programmā 1. septembrī nebūs vismaz 30 audzēkņu, valsts līdzekļu pedagogu atalgošanai mākslas programmā nebūs. Tos nāksies garantēt pašvaldībai.

Pašvaldība vēlreiz vērtēs, kurš no pagastu centriem novadā būs piemērotāks. “Mākslas programmas akreditācija ir notikusi, tagad gaidām oficiāli iesūtītu rezultātu,” sacīja Vecpiebalgas novada iz­pild­direktore Lelde Burdaja, pamatojot vilcināšanos sabiedrībai darīt zināmu, kur darbosies mākslas programmas klases. “Ja tas būs Vecpiebalgā, tad skolēniem garantēta lielāka pieejamība. Akreditācijā mums jau jautāja, vai neplānojam klases pārcelt uz Vecpiebalgu,” pastāstīja L. Bur­daja. Viņa arī atzina, ka nav prātīgi jaunāko klašu skolēniem mākslīgi paildzināt mācību dienu. Izpilddirektore pagaidām atturējās prognozēt, kādu risinājumu pašvaldība piedāvās.

Vecpiebalgas vidusskolas vadības galvenā prasība pašvaldībai ir, lai mākslas programmu varētu īstenot turpat, kur vidusskola. “Mums bija plāns, ka mākslas programmai telpas varētu būt turpat pie skolas, tā sauktajā mazajā skoliņā. Tomēr izrādījās, ka tajā ēkā mācību process nevar notikt. Šī ideja pagaidām atcelta,” saka Vecpiebalgas vidusskolas direktors Arvis Kalējs.

“Inešu iedzīvotājiem ir liela sāpe, ka pagastā vairs nav pamatskolas. Skaudrā realitāte,” formulē A.Kalējs. “Bērnu skaits laukos samazinās – visā Latvijā un arī Inešos. Tāpēc arī Vecpiebalgas novadā no četrām skolām palika divas. Pašvaldība mums, skolai, tikai pieprasīja, lai mākslas programma šajā mācību gadā notiktu Inešos.” Direktors uzsver, ka Inešu likvidētās pamatskolas ēkā iepriekš ieguldīta liela pašvaldības nauda, realizēti arī Eiropas Savienības projekti. “Inešu pamatskolā bijusi idille. Es labi saprotu, ka tāpēc pašvaldība pirms gada mūs aicināja mākslas programmu saglabāt Inešos,” saka A.Kalējs un atzīst, ka pašvaldības mērķis bijis ļoti jauks, tomēr vidusskolas vadībai nu ir jāizsver, kāda ir programmas īstenošanas kvalitāte, ja mācības jāorganizē ārpus Vecpiebalgas, tajā skaitā jāierēķina bērnu patērētais laiks, pārvietojoties no vienas skolas ēkas un otru. “Decembrī jau vērsos pie pašvaldības ar lūgumu domāt par mākslas skolas pārcelšanu uz Vecpiebalgu,” uzsver direktors un piebilst, ka, viņaprāt, Inešos mākslas programma netiek īstenota, kā vajadzētu. “Pirmkārt, bērnu skaits neliels. Programmu šobrīd apgūst tikai 18 vai 19 bērni. Pastāv liels risks, ka valsts finansējumu mākslas programmu pedagogu algošanai turpmāk nesaņemsim.

Otrkārt, attālums starp skolām arī spēlē lomu. Nav tāda transporta, lai bērnus no Dzērbenes, Taurenes un Jaunpiebalgas puses vestu uz mākslas skolu Inešos, bet uz Vecpiebalgu var atvest. Esam vidusskolā saņēmuši arī bērnu vecāku sūdzības, ka viņi gribētu, lai bērni apgūst mākslas programmu, bet paši nevar izvadāt bērnus uz nodarbībām Inešos.”

Arvis Kalējs atgādina, ka ir atšķirība starp mākslas skolu un interešu izglītības pulciņiem, tajos mācību kvalitātes mērogs atšķiras. “Mākslas skolā ir tāda kvalitāte, lai audzēkņi iemācītos tehniski pareizi zīmēt, un šie kvalitātes kritēriji jāizpilda. Diemžēl Inešu skolā tā nenotiek,” spriež A.Kalējs. Taču vidusskolas direktors arī atzīst, ka Inešu skolā bijušas labas tradīcijas un labs pedagogu kolektīvs. “Mēs to Vec­piebalgā nenoliedzam. Taču paš­laik bērnu skaits programmā ir krities.”