Ziņas

Sabiedrība

Par “Latvijas e-indeksa” laureātiem kļuvuši Strenču novads un Valmieras pilsēta

Par “Latvijas e-indeksa” uzvarētājiem kļuvuši Strenču un Kuldīgas novadi, kā arī Valmieras pilsēta.

Šīs ir trīs pašvaldības, kas e-pārvaldes mērījumos ir saņēmušas vislielāko punktu skaitu. Strenču novads atzīts par labāko novadu kategorijā līdz 7000 iedzīvotājiem, bet Kuldīgas novads – lielo novadu kategorijā, kur iedzīvotāju skaits ir virs 7000. Savukārt Valmiera atzīta par labāko republikas nozīmes pilsētu grupā.

Saņemot apbalvojumu, Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pēterons uzsvēra, ka pašvaldībā informācijas tehnoloģiju jomā tiek darīts viss, lai uzlabotu un racionalizētu procesus, tādējādi ļaujot vieglāk un ātrāk padarīt darbus. Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa uzsvēra, ka balva ir stimuls vēl vairāk domāt, kā pakalpojumus elektroniskajā vidē uzlabot un kā labāk komunicēt ar sabiedrību.

“Kuldīgas novada pašvaldība ir mūsdienīga pašvaldība un cenšas darīt visu, lai tā būtu e-vidē un lai e-vide būtu pieejama novada iedzīvotājiem,” atzina Kuldīgas pašvaldības vadītāja. Jebkurš iedzīvotājs iesniegumu Kuldīgas pašvaldībai var iesniegt elektroniski un arī pašvaldības vadītāja ir iedzīvotājiem viegli sasniedzama e-vidē, uzsvēra Bērziņa. Senioriem un tiem iedzīvotājiem, kuriem tik raiti nevedas ar jauno tehnoloģiju lietošanu, tās apgūt palīdz Kuldīgas Galvenās bibliotēkas speciālisti.

Mobilajās tehnoloģijās jābūt soli priekšā pieprasījumam, saņemot apbalvojumu, sacīja Valmieras domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums. Viņš uzsvēra, ka pie sasniegtā pašvaldība neapstāsies, un solīja, ka pēc gada būs vēl vairāk stāstāmā.

Latvijas pašvaldību e-indekss analizē pašvaldību īstenoto praksi e-pārvaldes un e-vides jomā. Dalība pašvaldību mērījumā ir brīvprātīga, un rezultātus tās varēs izmantot, lai apzinātu savu situāciju, salīdzinātu jau sasniegto ar citām pašvaldībām, kā arī iedvesmotos no citu labākajiem piemēriem.