Ziņas

Uzņēmējdarbība

Par govju sūkļveida encefalopātijas izmeklējumiem kautuvei būs jāmaksā 17,28 lati par vienu govi

Samazinot valsts budžetu, kautuvēm būs jāmaksā 17,28 lati par katra liellopa, kas tiek nokauts pēc 30 mēnešu vecuma, laboratoriskajiem izmeklējumiem uz govju sūkļveida encefalopātiju, kas izpaužas ar nervu sistēmas darbības traucējumiem, novājēšanu un neizbēgamu dzīvnieku nāvi.

Par to lauksaimniekus informēja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Mareks Samohvalovs. Viņš stāstīja, ka govju sūkļveida encefalopātijas valsts programmai šī gada valsts budžetā bija atvēlēti 650 000 latu, daļa no tiem jau ir iztērēta pirmajā pusgadā, bet pēc valsts budžeta samazināšanas otrajam pusgadam ir atlikuši tikai 150 000 latu.

Valsts līdzfinansējums laboratoriskajiem izmeklējumiem būs 4,25 lati, bet par izmeklējumiem kritušiem lopiem valsts izmaksas segs pilnā apjomā.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sēdē lauksaimnieki atzina, ka šos izdevumus kautuves atskaitīs no zemniekiem, kas pasliktinās jau tā nelabvēlīgo situāciju lauksaimniekiem. LOSP valdes priekšsēdētājs Armands Krauze, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, rosināja atcelt šo programmu, jo saslimstība ar govju sūkļveida encefalopātiju Latvijā nav konstatēta.

Samohvalovs šo priekšlikumu noraidīja, jo Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā 2004.gada 1.maijā, apņēmās sešus gadus veikt govju sūkļveida encefalopātijas uzraudzību. “Pēc 2010.gada 1.maija mēs varam lūgt Eiropas Komisijai pagarināt termiņu pārbaužu veikšanai no 30 mēnešiem līdz 48 mēnešiem, bet programmu apturēt nav iespējams,” teica Samohvalovs.

Lai nepieļautu ar govju sūkļveida encefalopātiju slimu dzīvnieku kautproduktu nonākšanu tirgū, Eiropas Savienības likumdošana paredz noņemt smadzeņu paraugus visām veselām, cilvēku patēriņam nokautām govīm, kuras vecākas par 30 mēnešiem, kā arī visiem riska grupas dzīvniekiem.

Bez veselajiem dzīvniekiem izmeklē arī visas par diviem gadiem vecākas nobeigušās un piespiedu kārtā nokautās govis, kā arī govis, kurām pirmskaušanas apskatē konstatētas kādas izmaiņas. Pērn laboratoriski uz govju sūkļveida encefalopātiju izmeklēja aptuveni 44 000 dzīvnieku.

Papildu izmaksas gaidāmas arī tām saimniecībām, kuras ir reģistrētas kā govju enzootiskās leikozes skartas. Kā liecina PVD mājaslapā pieejamā informācija, šī gada 1.maijā ar leikozi bija slimi 19 dzīvnieki un slimība bija skārusi 40 saimniecības.

LETA