Ziņas

Sabiedrība

Par gados vecāku cilvēku nodarbinātību

Cēsīs notika Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam” seminārs par cilvēku virs 50 gadiem nodarbinātību Latvijā.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) rīkotajā seminārā “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam” vispirms iepazīstināja ar sociālā fonda projektu, kā arī uzklausīja ekspertu pieredzi. Savukārt otrajā daļā “Swedbank” pārstāvji dalījās pieredzē par karjeras veidošanu darbiniekiem, notika darbs grupās.

Semināru atklāja NVA Cēsu filiāles vadītāja Liene Agafonova un uzsvēra:” Darba devēji novērtē arī tos darbiniekus, kuru vecums ir jau 50 vai vairāk gadu. Šajā vecumā darbinieki ir ar lielāku atbildības sajūtu pret pienākumiem. Tomēr jāņem vērā, ka darba tirgus ir mainīgs un kādas profesijas izzūd, citas nāk vietā. Tas rada situācijas, kurās kvalificēti darbinieki paliek bez darba. Cilvēkos tas rada apjukumu. Šobrīd NVA īpašu uzmanību pievērš tieši šai vecuma grupai.” Semināra varēja uzklausīt vairāku ekspertu pieredzes, piedalīties ideju apmaiņā un diskusijās par šo tēmu. Galvenie Cēsīs apspriestie jautājumi: darba vide; mūžizglītība un karjeras iespējas cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem; veselības problemātika.

Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji par būtiskākajiem jautājumiem saistībā ar gados vecāku cilvēku nodarbinātību minēja to, kam jāpievērš lielākā uzmanība. Tātad jādomā par mūsdienu prasībām atbilstošām darbinieku iemaņām, jāpilnveido zināšanas, saistītas ar jaunajām tehnoloģijām. Gados vecāki cilvēki nav pasargāti no veselības problēmām, darba devējiem jārēķinās, ka cilvēkiem nāksies pārkvalificēties.

Projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” mērķis ir veicināt gados vecāku cilvēku darbaspēju saglabāšanu un nodrošināt nodarbinātību. Projektu īstenos līdz 2022. gada beigām, un kopumā tajā atbalstu vajadzētu saņemt ap trīs tūkstošiem cilvēku, kuriem ir vairāk nekā 50 gadu.