Ziņas

Sabiedrība

Par ceļiem jādomā ilgtermiņā

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) administrācijas vadītāja Guna Kalniņa – Priede piedalījās Autoceļu padomes sēdē, kurā tika apspriesti nozares aktuālie jautājumi, arī Valsts autoceļu sakārtošanas programmas finansējuma iespējas. VPR piekrīt, ka ir nepieciešams izstrādāt atbilstošu, pastāvīgu un prognozējamu autoceļu jomas finansēšanas modeli, un atgādina, ka jau iepriekš ir uzsvēris nepieciešamību atjaunot Valsts autoceļu fondu.

“Saprotam, ka vajadzību ceļu infrastruktūras atjaunošanā ir ievērojami vairāk, nekā par pieejamo finansējumu var izdarīt. Valdība ceļu nozarē pārsvarā koncentrējas uz ES finansējuma iespējām, taču jau tagad ir jādomā, kā nākotnē piesaistīt gan nacionālā budžeta, gan privātos līdzekļus reģionālo autoceļu atjaunošanai,” norāda G. Kalniņa – Priede. Jauna finansēšanas modeļa nepieciešamību pamato apstāklis, ka jau pēc 2018. gada ievērojami saruks ES fondos pieejamais finansējums Latvijas ceļu sakārtošanai.

“Vienīgais reālais risinājums ir Valsts autoceļu fonda atjaunošana. Būtiski nodrošināt ne tikai pietiekamu finansējuma līmeni, bet arī tā saprātīgu izlietojumu,” viedokli pauž administrācijas vadītāja, uzsverot, ka ir jāizvērtē būvniecības izmaksas uz vienu kilometru un jāsaprot, vai varam atļauties tērēt ļoti ievērojamus līdzekļus jaunu ceļu būvniecībai, aizmirstot par jau esošā ceļu tīkla uzturēšanu kaut cik pienācīgā kvalitātē. Valsts autoceļu sakārtošanas programmas aktualizācijā vairāk jāiesaista plānošanas reģioni. Kā atzina Guna Kalniņa – Priede, diemžēl iepriekšējā sadarbība ar Satiksmes ministriju nav bijusi tā veiksmīgākā.