Ziņas

Sabiedrība

Par atkritumu apsaimniekošanu Valmierā nav pārmaksāts

Valmieras pilsētas pašvaldība uzsver, ka Valmieras pilsētā nav notikusi pārmaksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Kristīne Melece.

Valsts kontrole savā ziņojumā nav vērtējusi atkritumu dalīto vākšanu, tās izmaksas un izmaksu ietekmi uz kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksu. Valmieras pilsētas pašvaldība piekrīt, ka valstī nav vienotas metodikas un izpratnes par cenas/tarifa veidošanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai, uz ko Ziemeļvidzemes pašvaldības ir norādījušas jau kopš 2011.gada, aicinot maksas apmēra regulējumu paredzēt normatīvajos aktos.

Pašvaldība piekrīt, ka ar atbilstošas likumdošanas palīdzību ir nepieciešams izstrādāt visiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem vienotu atkritumu savākšanas maksas metodiku, kas iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas nodrošinātu gan pakalpojuma kvalitāti, gan veicinātu atkritumu šķirošanu un samazinātu poligonos noglabājamo atkritumu apjomu.

Ieviešot vienotu atkritumu savākšanas sistēmu Valmierā, ir izskaustas nelegālās izgāztuves pilsētas dabas teritorijās un uzlabojusies pilsētas tīrība. Lai iedzīvotājiem būtu iespēja samazināt atkritumu apjomu, par kuru tiem jāmaksā, Valmieras pilsētas pašvaldība atbalsta iedzīvotājus, ik gadu apmaksājot atkritumu izvešanu lapu akcijas, zaru šķeldošanas un lielgabarītu atkritumu akciju laikā. Savukārt SIA “ZAAO” ikdienā sniedz iespēju iedzīvotājiem samazināt sadzīves atkritumu apjomu, piedāvājot bez maksas nodot šķirotos atkritumus divos eko laukumos un vairākos eko punktos pilsētā, kopš 2010.gada privātmāju iedzīvotājiem – arī ekosomās. Valmieras pilsētas pašvaldība, veicot iedzīvotāju aptauju, ik gadu noskaidro arī iedzīvotāju apmierinātību ar atkritumu savākšanas pakalpojuma kvalitāti. 2013.gadā 61% aptaujāto respondentu atkritumu savākšanas kvalitāti ir novērtējuši kā labu, 17% kā ļoti labu, 17% ir apmierināti, taču vēlētos pakalpojuma uzlabojumus. 2014.gada iedzīvotāju aptaujas rezultāti vēl tiek apkopoti.

Valmieras pilsētas pašvaldība atzinīgi novērtē atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “ZAAO” ieguldījumu, realizējot vides izglītības programmas un aktivitātes videi draudzīgas rīcības veicināšanā.

Valmierā tikai pāris procentiem mājsaimniecību nav noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Lai situāciju risinātu, ir piesaistīta Pašvaldības policija un kopā ar “ZAAO” izveidota jauna datu apmaiņas sistēma, kas ļaus vēl operatīvāk kontrolēt situāciju, lai to personu, kuras nepilda pašvaldības saistošos noteikumus, sadzīves atkritumu maisi nenonāktu atkritumu urnās pilsētas sabiedriskajās vietās, sabiedriskā transporta pieturās, šķiroto atkritumu punktu teritorijās un konteineros, daudzdzīvokļu namu sadzīves atkritumu konteineros, konteineros pie veikaliem un mežos.

LETA