Ziņas

Redzeslokā

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu

Redakcija saņēma divu Cēsu iedzīvotāju jautājumus par atkritumu savākšanas tarifu, kas no šī gada kļuvis augstāks.

Lasītājas jautā, kāpēc Cēsīm sakarā ar dabas resursu nodokļa palielināšanos atkal ir vislielākais tarifu pieaugums: “Cēsīs par kubikmetru atkritumu izvešanu 2017.gadā bija jāmaksā 12, 51 eiro plus PVN. No jaunā gada 14,13 eiro, tātad pieaugums 13%. Liepājā maksas pieaugums no 11,90 eiro uz 12,56 par kubikmetru, t.i.,5,5%. Bauskā no 15,12 eiro uz 15,81, t.i., 4,6%.
Mums decembra rēķinos nopublicēts, ka tarifs stāsies spēkā no 1.janvāra 2018.g., kāpēc regulators prasa viņam iesniegt priekšlikumus līdz 9.janvārim? Vai Cēsu novada dome ir to “pa kluso’’ apstiprinājusi? Tarifus paceļ, bet nepietiekami organizē atkritumu šķirošanu un pārstrādi.”

Skaidrojot tarifu Cēsīs, uzņēmuma “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Jegorova norāda, ka palielinājumu izraisījis izmaksu pieaugums trīs sadaļās: sadzīves atkritumu transportēšanā, dalīto atkritumu vākšanā un šķirošanā, kā arī sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumos par atkritumu apsaimniekošanu: “To galvenokārt ietekmē minimālās algas pieaugums, kas skar aptuveni 45 procentus uzņēmuma “ZAAO” darbinieku, kā arī akcīzes nodokļa palielinājums degvielai un autoceļu lietošanas nodevu ieviešana. Palielinās arī autoparka remonta izdevumi, jāatjauno konteineru saimniecība. Tarifa izmaiņas attieksies uz visiem nešķiroto sadzīves atkritumu radītājiem – gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm.

Vēl viena sadaļa, kas ietekmē tarifa pieaugumu, ir dabas resursu nodokļa palielināšanās 2018. gadā no 25 eiro /tonnā līdz 35 eiro/ tonnā. Dabas resursu nodokļa likumā veiktie grozījumi paredz nodokļa pieaugumu arī turpmākajos gados – līdz 2020. gadam sasniedzot 50 eiro/ tonnā.”

Atbilstoši jaunajam tarifam mazā 240 l konteinera vienas izvešanas reizes maksa palielināsies par 0,47 eiro (ieskaitot PVN) un būs 4,10 eiro, bet lielā 1,1 kubikmetra konteinera vienas izvešanas reizes maksa palielināsies par 2,15 eiro (ieskaitot PVN) un būs 18,80 eiro.

“ZAAO” pārstāve arī norāda, ka nav objektīvi salīdzināt tarifus dažādos Latvijas reģionos, jo katrā ir savs poligons, citādas izmaksas, cits iedzīvotāju blīvums un daudzi citi faktori, kas ietekmē tarifu.
Atbildot uz teikto, ka “Cēsu novada dome ir tarifus “pa kluso” apstiprinājusi”, jāmin, ka tarifi vienbalsīgi tika apstiprināti novada domes 2017.gada 7.decembra sēdē. Lēmumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu” teikts: “Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, 14,13 EUR apmērā par 1 m3 (bez PVN), ko veidos:
– maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu un uzturēšanu atbilstoši Līgu­mam, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 8,18 EUR apmērā par 1 m3;
– sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Daibe”– 3,67 EUR apmērā par 1 m3;
– dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 2,28 EUR apmērā par 1 m3.”

Skaidrojot vēstulē teikto, kāpēc “decembra rēķinos nopublicēts, ka tarifs stāsies spēkā ar 1.janvāri 2018.g, bet regulators prasa iesniegt priekšlikumus līdz 9.janvārim”, jāteic, ka Regulatora (Sa­bied­risko pakalpojumu regulēšanas komisija) taujātajiem priekšlikumiem nav nekāda sakara ar atkritumu apsaimniekošanas tarifa apmēru. Regulators ir izstrādājis grozījumus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā un par to izsludināja publisko konsultāciju.

Lai samazinātu individuālās izmaksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, “ZAAO” aicina iedzīvotājus izmantot uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumus (Cēsīs tādi ir divi – Lapsu ielā 19 un Bērzaines ielā 31) un publiskos EKO punktus (Cēsu novadā kopā 48) pārstrādei derīgo materiālu izmešanai. Arī daudzdzīvokļu māju pagalmos ir konteineri šķirotajiem atkritumiem.