Ziņas

Sabiedrība

Par atkritumiem maksāsim dārgāk

Būs dārgāk. Pieaugot valdības noteiktajai Dabas resursu nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu poligonos, pieaugs arī iedzīvotāju maksa par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem.Foto: Māris Buholcs

No janvāra tiek paaugstināta atkritumu apsaimniekošanas maksa nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Kopējais tarifs uzņēmuma “ZAAO” darbības reģiona pašvaldībās pieaugs ne vairāk kā par septiņiem procentiem jeb 0,85 eiro par kubikmetru. No 1. janvāra spēkā stājušies grozījumi Dabas resursu nodokļu likumā, kas paredz nodokļu likmju palielinājumu vairākās pozīcijās. Atbildīgā instance – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – šo lēmumu pamatoja, norādot, ka tas veicinās resursu pārdomātu izmantošanu, turklāt atsevišķos gadījumos nodokļa likme nav pārskatīta kopš 2010. gada.

Tas nozīmē, ka par kaut ko nāksies maksāt dārgāk. Pirmām kārtām jau par atkritumu apsaimniekošanu. Dabas resursu nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu no šī gada dubultojusies, pieaugot no 12 eiro par tonnu līdz 25 eiro par tonnu. Tas darīts, lai veicinātu atkritumu dalīto vākšanu un pārstrādi, samazinot to atkritumu daudzumu, kas nonāk atkritumu poligonos noglabāšanai.

Ziemeļvidzemes reģionā, arī vēsturiskā Cēsu rajona novados ar atkritumu savākšanu, pārstrādi un noglabāšanu nodarbojas uzņēmums SIA “ZAAO”. Tā pārstāve Zane Legzdiņa skaidro, lai nosegtu likuma grozījumos paredzētas izmaiņas, nepieciešams paaugstināt atkritumu apsaimniekošanas maksu: “Kopējais tarifs uzņēmuma “ZAAO” darbības reģiona pašvaldībās pieaugs ne vairāk kā par septiņiem procentiem jeb 0,85 eiro par kubikmetru. Pieaugums būs proporcionāls dabas resursa nodokļu likmes īpatsvaram tarifā, jo pārējās tarifa sadaļas nemainās. Izmaiņas attieksies uz visiem nešķiroto sadzīves atkritumu radītājiem – gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.

Nodokļa likmes izmaiņas neietekmēs šķiroto atkritumu vākšanu – arī turpmāk “ZAAO” otrreiz pārstrādājamos materiālus vāks no iedzīvotājiem bez maksas. Svarīgi ir pareizi šķirot, tad iespējams ietaupīt.”

Tagad katrai pašvaldībai jāapstiprina jaunais atkritumu savākšanas tarifs. “ZAAO” katrai nosūtījis vēstuli, deputātiem jālemj par tarifa paaugstināšanu.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents norāda, ka pašvaldībām jāpieņem šis fakts un tarifi jāpaaugstina: “Protams, teorētiski jau varētu mēģināt nepieņemt šādu lēmumu, bet tad jāmeklē, no kuriem resursiem varam segt zaudējumus. Šādu resursu nav, tāpēc atliek tikai izpildīt valdības noteikto un Saeimas pieņemto.”

Novados tarifs sadzīves atkritumiem ir atšķirīgs. Cēsu novadā līdz šim gadam tarifs par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu bija 11,66 eiro (bez PVN), šogad tas pieaugs līdz 12,51 eiro (bez PVN). Sadārdzinājums 85 centi.

Dārgāka būs arī individuālo konteineru izvešana.

Vēsturiskā Cēsu rajona novados tarifs par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu ir 11,88 eiro (Amatas, Pārgraujas un Priekuļu novads) un 12,66 eiro (Jaunpiebalgas, Līgatnes, Raunas un Vecpiebalgas novads).

Jaunie tarifi stājušies spēkā no 1.janvāra, taču pašvaldības tarifu izmaiņas, visticamāk, pieņem tikai šī mēneša domes sēdēs. “ZAAO” skaidro, ka pieņemti arī grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumos, ka starpību, kas radīsies līdz brīdim, kamēr apstiprinās jaunos tarifus, var izlīdzināt pārējos gada mēnešos.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļa maksājumus par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu, vai vides piesārņošanu ieskaita: 40 procentus – valsts pamatbudžetā; 60 procentus – tās vietējās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība. Varētu teikt, ka Pārgaujas novadam ir izdevīga nodokļa celšana, jo vajadzētu pieaugt arī viņu daļai, taču H.Vents norāda, ka tā nebūs: “”ZAAO” ir viens no uzņēmumiem, kas lielu vērību pievērš atkritumu šķirošanai, bet, jo vairāk šķiro, jo mazāk nogulda poligonā, jo mazāk mēs saņemam no šī nodokļa. Zināmu summu, protams, saņemam, taču šo naudu pašvaldības var ieguldīt tikai vides infrastruktūrā, vides objektos, vides projektos un tamlīdzīgi. Šobrīd šo naudu uzkrājam, jo tas varētu būt kā pašvaldības līdzmaksājums dažu ceļu sakārtošanā, uzklājot asfalta segumu, piemēram, ceļam uz Ungurmuižu.”

Dabas resursu nodokļa likumā veiktie grozījumi paredz nodokļa palielinājumu arī turpmākajos gados. No nākamā gada 1.janvāra šis nodoklis būs 35 eiro par tonnu, no 2019.gada 1.janvāra – 43 eiro, bet no 2020.gada 1.janvāra jau 50 eiro par tonnu. Tātad katrs nākamais gads nāks ar sadārdzinājumu arī iedzīvotājiem.

No šī gada palielinājies arī Dabas resursu nodokļa lielums virszemes, pazemes ūdeņiem, saldūdeņiem, minerālūdeņiem, avotu ūdeņiem, ko realizē tālāk un ko izmanto ūdensapgādē. Nodokļa likmes atkarīgas no ūdens kvalitātes un izmantošanas. Lai arī procentuāli šis pieaugums izklausās liels – no 29 līdz 43 procentiem, šī nodokļa apmērs ir mazs, tāpēc kāpums ir ļoti minimāls. Cēsu ūdenssaimniecības uzņēmuma “Vinda” direktors Varis Ādamsons norāda, ka tas noteikti neietekmēs tarifu.