Ziņas

Sabiedrība

Paplašinātās skolas telpas ļaus veiksmīgāk organizēt mācību darbu

MŪSDIENĪGI. Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūvē ir gan plašas telpas, kurās būs ērti īstenot kompetencēs balstītu izglītības modeli, gan bibliotēkas un lasītavas zona.Foto: Iveta Rozentāle

Trīs multifunkcionālas transformējamas telpas, ko var pārveidot vienā auditorijā vai izmantot kā atsevišķas klases, kas jo īpaši būtiski, realizējot kompetencēs balstītu izglītības modeli, tāds ieguvums ir Cēsu Pilsētas vidusskolai no jaunās piebūves, kas drīz tiks nodota ekspluatācijā.

Plānots, ka jaunajās telpās varēs tikt īstenotas nodarbības, kas atbilst jaunajam mācību saturam, proti, transformējot telpu pēc nepieciešamības mūzikas, drāmas, mākslas, literatūras vai psiholoģijas priekšmetiem. Vidus­skolas direktore Aija Sīmane skaidro, ka telpā varēs darboties arī vairākas klases vienlaicīgi. Te būs arī bibliotēka ar nosacītu lasītavas zonu, turklāt beidzot būs atrisināts jautājums par savu skolas zāli. Līdz ar piebūvi skolā būs lifts, ēka būs ērti pieejama arī skolēniem ar kustību traucējumiem.

“Druva” jauno piebūvi varēja aplūkot reizē ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci.  Tiekoties ar ministri, skolas direktore Aija Sīmane teica: “Šī piebūve ir ilgi plānota un izsapņota. Gan mēs, gan paši bērni ļoti gaidām, kad to varēsim atvērt skolēniem.” Stāvot pie jaunās būves plašās ieejas, direktore skaidroja, ka līdz šim skolai nebija savas galvenās, respektablās ieejas, tagad tāda ir.

Piebūvi bija iecerēts nodot ekspluatācijā septembra sākumā, tomēr, tā kā būvniecības periodā papildināti Ministru kabineta noteikumi, kuros iekļauts punkts, ka jaunbūvēs pirms to nodošanas ekspluatācijā jāveic arī skaņas izo­lācijas mērījumi, bet, projektu uzsākot, šādas prasības nebija, bija nepieciešams papildu laiks, lai mērījumus veiktu un iesniegtu papildināto dokumentāciju. Skolas direktore pauda cerību, ka ēku nodot ekspluatācijā būs iespējams vēl septembrī.

Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja Sanita Breikša “Druvai” skaidro: “No būvniecības viedokļa skolas piebūve ir pabeigta, bet vēl atlikuši akustiskie mērījumi un atkārtots Būvniecības valsts kontroles atzinums par ēkas nodošanu eksplu­atācijā. Pēc atzinuma saņemšanas būvnieks nodod pilnībā pabeigtu objektu pasūtītājam. No tā brīža arī skola plāno izmantot jauno piebūvi    un savu centrālo ieeju organizēt caur jauno piebūvi.” Līdztekus dokumentācijas sakārtošanai šobrīd noris arī iepirkums interaktīvo ekrānu un mēbeļu iegādei, kas tiek līdzfinansēts no tā paša projekta, no kura visa piebūve.

Sākotnēji līgums par projektu tika noslēgts ar firmu, kas nespēja projektu realizēt, bet pērn jūlijā būvdarbu līgums par skolas piebūvi un arī ugunsdrošības sistēmas izveidi jau esošajā skolas ēkā tika noslēgts ar SIA “Wolf System”. Piebūves izmaksas ir 1 508 895,91 eiro bez PVN.

Pasākumus īstenos ar Eiropas Savienības atbalstu, Izglītības ministrijas īstenotā specifiskā atbalsta mērķa gaitā ieviešot projektu “Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija”. Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu.

Cēsu Pilsētas vidusskolā mācās skolēni no pirmās līdz divpadsmitajai klasei. Tāpat skolā ir pirmsskolas izglītības grupiņa, kā arī iespēja pieaugušajiem apgūt vispārējo izglītību neklātienē. Neklātienē labprāt mācās māmiņas ar maziem bērniem, turklāt, kad nodarbības notiek skolā, kamēr mamma mācās, izglītības iestāde nodrošina bērnu pieskatīšanu.