Ziņas

Sabiedrība

Paņem muižas atslēgu

Muižas un pilis gaida. Baltijas muižu un piļu apceļošanas akcijā Veselavas muižas pirmais apmeklētājs Uldis Priede saņēma vienīgo ceļojošo atslēgu Latvijā. To pasniedza veselavietes Emerita Gruzde (no kreisās) un Rudīte Ignatjeva. Foto: Marta Martinsone - Kaša

25.maijā Latvijā sākās divas akcijas, kurās daudz jauna uzzina tie, kuri interesējas par vēsturiskām ēkām un vidi.

Akciju “Apmeklēsim Baltijas pilis un muižas -svinēsim kopā!” rīko četras Baltijas valstu piļu un muižu asociācijas, un tajā piedalīsies 131 pils un muiža – 45 no Latvijas, 55 no Igaunijas un 31 no Lietuvas.

Apceļošanas akcija veltīta Lat­vijas, Igaunijas un Lietuvas simtgadēm un Eiropas Kultūras mantojuma gadam. Tā ilgs līdz 16. sep­tembrim.

Pirmo reizi Latvijas pilīs un muižās notiek arī Atvērto durvju dienas. Šī pasākuma iniciators ir Eiropas Vēsturisko ēku asociācija, tam dots moto “Mūsu māja, jūsu mantojums”. Iniciatīvai ir pievienojusies arī Latvijas Piļu un muižu asociācija un Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācija. Ikvienam interesentam ir iespēja atkal bez maksas iepazīt vēsturiskās ēkas. Gandrīz 40 pilīs tiek piedāvātas īpašas programmas.

“Katra akcija ir kā liels pārbaudījums, no kā pieredzi gūst gan piļu un muižu apsaimniekotāji, gan apceļotāji,” pārliecināta Latvijas Piļu un muižu asociācijas prezidente, Veselavas muižas saimniece Emerita Gruz­de un uzsver, ka iespaidu prieks slēpjas ne tikai skaistās ēkās, interjeros vai eks­pozīcijās, bet arī garšīgos stāstos par šo ēku likteņiem, leģendām par spokiem un īstu viesmīlību.

Vakar Veselavas muižā pirmais Baltijas piļu un muižu apceļotājs Uldis Priede no Rūjienas saņēma simbolisku atslēgu, kas atver durvis uz jauniem atklājumiem kultūras mantojumā, un futlāri, kurā ir īpašs papīrs. “Latvijā, Igaunijā un Latvijā – katrā ir viena šāda atslēga un futlāris. Ceļotājam, kurš to saņem, ieraksta, kurā muižā kad bijis. Apmeklējot nākamo muižu, viņš atslēgu un futlāri nodod tur. To saņem nākamais ceļotājs. Veselavā saņemtā atslēga var nokļūt arī Igaunijas un Lietuvas pilīs un muižās. Atslēgas ceļam katrs varēs sekot līdzi asociācijas feisbuka lapā. Rudenī redzēsim, kur atslēga un futlāris no Ve­selavas ceļojis, to ceļotāji var arī vairākkārt aizvest uz vienu muižu vai pili. Kurp tālāk doties, tas katra paša ziņā,” pastāsta E.Gruz­de un uzsver – ja atslēga pazudīs, sāksies publiska meklēšana.

Uldis Priede dzimis Vaives pagastā, tur pavadījis bērnību, Cēsīs jaunību. Līdz šim katru vasaru apmeklējis vairākas pilis un muižas, bet akcijās nav piedalījies. Šova­sar nolēmis to darīt. “Mani interesē vēsture,” bilst U.Priede, bet Veselavas muižas gide Rudīte Ignatjeva pastāsta, ka Uldis pirms braukšanas uz Veselavu izlasījis grāmatas par tās vēsturi. “Vēl nezinu, uz kuru muižu braukšu tālāk. Iepriekšējā dienā biju Zvārtavā. Pa trim gadiem tā krietni mainījusies, tiek restaurēta. Katru gadu ikvienā vietā jau notiek pārmaiņas,” pārdomās dalās ceļotājs un atklāj, ka Igaunijā arī pabijis vismaz 20 muižās.

Veselavas muižas saimniece arī atgādina, ka šoreiz akcijas mērķis nav rosināt interesentus apmeklēt iespējami daudz piļu un muižu un savākt zīmogus, bet gan izbraukt ārpus Latvijas, ieraudzīt, ar ko kaimiņu vēsturiskās ēkas atšķiras. Ikviens akcijas dalībnieks var krāt simboliskas atslēgas (uzlīmes) kā atmiņu par pieredzēto. Akcijas noslēgumā apmeklētājs, kurš savāks vismaz piecas uzlīmes savā mītnes valstī un vismaz desmit kaimiņvalstīs, piedalīsies balvu izlozē. “Arī pati gribu aizbraukt uz Lietuvu un Igauniju, mani interesē, kā uzņem tūristus, ko piedāvā, kā tiek atjaunots kultūras mantojums,” atklāj E. Gruzde.
Visu vasaru pilīs un muižās notiks pasākumi, uz kuriem aicināts ikviens, to apstiprina akcijas no­saukums “Ap­meklēsim Baltijas pilis un mui­žas – svinēsim kopā!”. Baltijas valstu piļu un muižu apceļošanas akcijā piedalās arī Cēsu pils, Kārļa muiža, Ungur­muiža un Liepas muiža. Savukārt Atvērto durvju dienās vakar un šodien piedalās Cēsu pils, Un­gurmuiža, Dzērbe­nes, Nēķena, Vecpiebal­gas, Veselavas muiža.

“Latvijas un Eiropas pilis un muižas ir unikālas vietas, kur satiekas vēsture, kultūra un māksla. Tas ir mantojums un bagātība, kurā savijas valsts liktenis, kultūras mantojums un, kas svarīgi, arī mūsdienu elpa. Daudzas no Latvijas pilīm un muižām ir kļuvušas par savas apkārtnes vienu no galvenajiem tūrisma un sabiedriskās dzīves centriem.

Ar Atvērto durvju dienām vēlamies ne tikai akcentēt kultūrvēsturisko ēku nozīmību, bet arī mainīt priekšstatu par piļu un muižu ikdienu, apmeklētājiem atklājot detaļas, kas visbiežāk paliek aizkulisēs. Pašām pilīm un muižām šī ir lieliska iespēja izcelt savu unikālo atšķirību un piesaistīt sev jaunus tūristus,” paudusi Latvijas Privāto vēsturisko ēku asoci­ācijas pārstāve Egita Karlsone un izteikusi cerību, ka šogad aizsāktā tradīcija turpināsies un Atvērto durvju dienas Latvijas pilīs un muižās kļūs par ikgadēju notikumu.

Vecpiebalgas novada trīs muižās – Dzērbenes, Nēķena un Vecpiebalgas – arī šodien gaida viesus. “Šogad mūsu muižas iestājās Latvijas Piļu un muižu asociācijā, piedaloties akcijā ir iespēja aicināt interesentus un piedāvāt iespēju muižas apskatīt. Gidi izvadās pa apkārtni, atklās muižu noslēpumus,” stāsta Vecpiebalgas pašvaldības tūrisma organizatore Laura Prūse un piebilst, ka šogad Baltijas piļu akcijā nepiedalās, bet vasarā muižās būs dažādi pasākumi, lai tās popularizētu. Arī novada akcijā “Tava diena Piebalgā”, kas notiks 2.jūnijā, muižu durvis būs atvērtas. “Nākamvasar noteikti gribam vēl vairāk popularizēt savas muižas,” uzsver L.Prūse.