Ziņas

Redzeslokā

Pakāpeniski atsāk plānveida pakalpojumus

No šīs nedēļas Latvijā tiek paplašināta plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, stingri ievērojot piesardzības pasākumus.

Cēsu klīnikā pacientu un personāla drošības apsvērumu dēļ konsultācijas tiek atjaunotas pakāpeniski, izvērtējot riskus un epidemioloģiskās situācijas turpmāko attīstību. No šīs nedēļas tiek palielināts rentgenoloģisko un datortomogrāfisko izmeklējumu skaits, kā arī pagarinātas ķirurga un traumatologa pieņemšanas, lai palielinātu šo pakalpojumu pieejamību.

Tāpat Cēsu klīnika nodrošina vairāku ārstu speciālistu attālinātās jeb telefoniskās konsultācijas tādās nozarēs kā pediatrija, ginekoloģija – dzemdniecība, kā arī psihiatrija. Cēsu klīnikas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Valnere norāda, ka tās ir jomas, kurās ir būtiski saglabāt speciālistu pieejamību un vienlaikus arī tehniski ir iespējams darbu veikt attālināti.

Pediatru ambulatorās konsultācijas telefoniski ir pieejamas darba dienās plkst. 8 – 16, tālrunis 68804010. Ginekologs – dzemdību speciālists konsultē pirmdien, trešdien, ceturtdien 11 – 13, otrdien, piektdien 9 – 13, tālrunis 68804011. Ginekologa konsultācijas galvenokārt paredzētas topošo māmiņu veselības aprūpei. Psihiatri konsultē ierastajos darba laikos, telefonisku konsultāciju iespējams saņemt, saskaņojot tās laiku un zvanot uz tālruni 64123567, 64120338. Attālinātās konsultācijas laikā ārsts speci­ālists nolemj, vai pacientam nepieciešams ierasties uz konsultāciju arī klātienē, ja tas ir vajadzīgs, norunā konkrētu klātienes konsultācijas laiku.

Dace Valnere skaidro: “Mēs izanalizējām profesionālo nepieciešamību pacientiem un savas iespējas un 30.martā “palaidām” savu sistēmu, ko līdz turpmākiem Veselības ministrijas lēmumiem par ambulatoro pakalpojumu organizāciju nemainīsim. Taču kopumā uzskatām, ka telemedicīnai noteikti būs arvien lielāka loma. Tāpēc jau pagājušajā gadā Cēsu klīnika uzsāka telemedicīnas pilotprojektu sadarbībā ar Vidze­mes slimnīcu, tehniski aprīkojot un iekārtojot darbstacijas, lai ārsti nepieciešamības gadījumā varētu kvalitatīvi sniegt un saņemt citu speciālistu attālinātu konsultāciju.”

Cēsu klīnikas neiroloģe Inese Irbe vērtē: “Katrā specialitātē ir kāda sadaļa, kuru var veikt attālināti. Cik daudz no diagnostikas un terapijas var veikt attālināti, lielā mērā ir atkarīgs no specialitātes īpatnībām, kā arī no tehniskā nodrošinājuma. Labam tehniskam nodrošinājumam, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku attālinātu konsultāciju, jābūt gan speciālistam, gan klientam, jo īpaši klientam jāzina pareizi kameras izvietošanas principi, gaismas un krāsu fons, lai attēls un līdz ar to attālinātā klīnisko simptomu izvērtēšana būtu pēc iespējas precīzāka. Reizēm arī telpai jābūt pietiekami garai, lai izvērtētu pacienta gaitu. Audioie­rakstam jābūt kvalitatīvam, jo ir gadījumi, kad ir tā saucamie balss simptomi un sliktā audio tos var pārvērtēt. Turklāt klientam jāmāk raiti ar šīm attālinātām tehnoloģijām strādāt. Ja klātienē konsultācijas laiks ir 20 minūtes, sarežģītākos gadījumos 30 minūtes, tad diez vai šādā laika limitā tas izdosies attālināti. Pats būtiskākais, vismaz neiroloģijā, ir tas, ka nevaram attālināti izmeklēt to sadaļu, kur nepieciešams fizisks kontakts: refleksu pārbaude, sāpju punktu pārbaude, jušanas pārbaude, specifisku testu pārbaude. Pat pie garastāvokļa (piemēram, trauksme, depresija) traucējumiem nepieciešama šo izmeklēšanas elementu pārbaude, lai atšķirtu no kādas galvas smadzeņu vai neiroendokrīnās sistēmas saslimšanas.”

Ģimenes ārsts ir vissvarīgākais katra cilvēka speciālists veselības aprūpē, un tas joprojām ir pieejams. Ģimenes ārsti ir kompetenti, lai atpazītu tos gadījumus, kas ir patiešām neatliekami konkrētās saslimšanu grupās, ja ir šau­bas, ģimenes ārsts konsultējas ar citas nozares speciālistu. Pro­tams, ir saslimšanu grupas un veselības stāvokļi, kuros ambulatorā palīdzība joprojām notiek. Neatliekamos gadījumos pacienti joprojām var zvanīt uz 113. Neatliekamo medicīnisko palīdzību, tāpat kā līdz šim, pacientiem ir iespēja saņemt divdesmit četras stundas diennaktī.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un “Covid-19” infekcijas izplatību, no marta beigām Cēsu klīnikā uz laiku ir pārtrauktas plānveida operācijas, kā arī ievērojami samazināta plānveida izmeklējumu un ambulatoro pakalpojumu sniegšana pacientiem. Pacientu un darbinieku drošības nolūkos šajā periodā tika atstāti tikai pakalpojumi, kad uz izmeklējumu vai konsultāciju pacients nevar gaidīt, piemēram, “Zaļā koridora” pacientiem, kā arī pēctraumu pacientiem un cilvēkiem pēc operācijām.