Ziņas

Sabiedrība

Pagastu vadītāji iemēģina jauno zāli

Interesanta ir arī jaunpiebaldzēnu pieredze attīstības plānošanā. Tajā aktīvi iesaista sabiedrību. Nesen pagastā notika konference, kurā uzklausīja un apkopoja iedzīvotāju viedokļus, – sacīja rajona padomes priekšsēdētājs Andris Neimanis.

Pašvaldību vadītāji ne tikai aplūkoja moderno sporta zāli, bet pēc sēdes arī izmēģināja, cik piemērotas jaunās telpas sportam.

-Tāda jauna, skaista zāle piesaista jaunus cilvēkus. Tā dod labu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Situācija Skujenē ir daudz pieticīgāka, entuziasti izmanto nelielo pamatskolas sporta zālīti, kura noder arī bumbu spēlēm,- pastāstīja Skujenes pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Sekste.

Priekuļu pagasta padomes priekšsēdētāja Māra Juzupa atzina, ka modernās būvniecības un aprīkojuma iespējas dara sporta būves daudz patīkamākas, nekā padomju gados būvētas ēkas.

-Mums katram, protams, ir mīļa savas vecās skolas sporta zāle, tā saistās ar mūsu jaunību. Taču acīmredzamas priekšrocības ir mūsdienās celtajām – teicama ventilācija, skaistas un plašas ģērbtuves, dušas, pirts, – vērtēja M.Juzupa.

Rajona padomes izbraukuma sēdes tiek rīkotas jau vairākus gadus. Tās ļauj labāk iepazītu citu pašvaldību pieredzi, izprast situāciju visā rajonā.

-Padome risina kopējos rajona attīstības jautājumus. Izbraukuma sēdes ļauj labāk apzināt kopējas problēmas, iepazīt vienam otra pieredzei, gūt ierosmes jaunām idejām un risinājumiem, – pauda A.Neimanis.