Ziņas

Sabiedrība

Pagastmājā var nokārtot lietas

Var palīdzēt. Raunas novada Valsts un pašvaldību vienotā pakalpojumu centra speciālistes Sallija Lakina un Santa Krūmiņa trijos mēnešos sniegušas 90 pakalpojumus.Foto: Māris Buholcs

Pērnā gada nogalē sāka darboties Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri. Tie iekārtoti pašvaldībās, kuras uzskata, ka iedzīvotājiem šādas ērtības vajadzīgas, un kurās domes ēkā varēja piemērot telpas. Vidzemē klientu centri izveidoti 13 pašvaldībās. Arī Amatas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas un Raunas novadā. Klientu apkalpošanas centros iedzīvotājiem vienkopus tiek nodrošināti gan pašvaldību pakalpojumi, kā visās domēs, gan arī noteikti valsts pakalpojumi.

“Esam tikai ieguvēji, ka Raunā ir šāds centrs. Iedzīvotāji pārliecinājušies, ka var nebraukt uz Cēsīm vai Valmieru un daudzus jautājumus nokārtot tepat,” saka Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe.

Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raunas novadā līdz šim sniegti 90 pakalpojumi. “Dienā atnāk viens divi, citā vairāk, dažā neviens. Pamazām cilvēki sāk saprast, ka ir tāds centrs. Katru, kurš izmanto kādu citu pakalpojumu, arī informējam. Ja kāds reģistrē bērnu vai tuvinieka nāves gadījumu, centrā iespējams iesniegt pabalsta pieprasījumu, nav jābrauc uz Cēsīm uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Daudzi nes darba nespējas lapas, tās reģistrējam un elektroniski nosūtām aģentūrai, pēc tam aizvedam dokumentus papīra formātā uz valsts iestādēm,” pastāsta klientu apkalpošanas centra speciāliste Sallija Lakina un uzsver, ka strādāt nav grūti, jo valsts iestāžu darbinieki ir ļoti atsaucīgi, jebkurā laikā neliedz padomu.

Patlaban iedzīvotāji sākuši iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ienākumu deklarācijas. “Cilvēki gan nāk uz konsultācijām, gan arī palīdzam ieskenēt čekus, aizpildīt nepieciešamos dokumentus,” pastāsta speciāliste Santa Krūmiņa.

Pieņemot VID ienākumu deklarācijas, jau bijušas vairākas sarežģītākas situācijas. “VID iesniegumus uzrakstīt varam tikai elektroniski. Diemžēl ne visiem ir internetbanka, un tad nevar autorizēties. Bijuši arī klienti, kuri nezina, kas ir e-pasts. Bijuši klienti, kuri aizmirsuši paroles,” pastāsta Sallija Lakina un atgādina, ka uzņēmumu reģistram un VID daudz ko var veikt tikai ar elektronisko parakstu. Diemžēl tas ir retam. Šodien Sallija Lakina un Santa Krūmiņa ir VID mācībās.

Laucinieki vienotajā klientu apkalpošanas centrā jau interesējas par platībmaksājumu dokumentu iesniegšanu. Novadā apzināti ap 200 iedzīvotāju, kuriem elektroniskā pieteikšanās sistēma ir jaunums, un būs jāpalīdz. “Lauku atbalsta dienestā pagaidām neesam apmācīti, ceram, ka tad, kad būs jāpieņem informācija par platībmaksājumiem, zināsim, kas jādara, varēsim palīdzēt. Pagaidām mums nav informācijas,” saka Santa Krūmiņa.

Par lauksaimniecības jautājumiem ikvienam konsultācijas sniedz lauku speciālists, bet zemniekiem jāsadarbojas ar daudzām valsts institūcijām.

Divus gadus vienoto apkalpošanas centru darbību finansē valsts. Speciālistēm klientu apkalpošana ir papildu pienākums. Kā atzīst Sallija Lakina, pagaidām tiešā darba pienākumus var pagūt paveikt. Taču bijis, ka vienam klientam jāvelta stunda, ja tādi ir vairāki, tad gan ikdienas darbi kavējas.
“Kad beigsies valsts finansējums, centrs būs jāuztur pašvaldībai. Bet līdz tam vēl ir laiks, kas zina, kā tad būs,” spriež novada vadītāja.

Amatas novadā vienotais klientu apkalpošanas centrs iekārtots Nītaurē. Kā stāsta centra speciāliste Rudīte Stūrīte, līdz šim sniegti 82 pakalpojumi. Lielākoties nītauriešiem un zaubēniešiem. Konkrētus jautājumus pa tālruni noskaidrojuši arī citu kaimiņu pagastu iedzīvotāji.

“Visvairāk cilvēki izmanto iespēju, ka slimības lapu var nodot Nītaurē, nebraucot uz Cēsīm. Šoziem daudzi slimoja, un tas bija patiešām izdevīgi – tika ietaupīts gan laiks, gan nauda,” pastāsta Rudīte Stūrīte un uzsver, ka iedzīvotājiem daudz stāstīts, kādus jautājumus var nokārtot centrā Nītaurē, skaidrots arī, ka nepieciešama internetbanka. “Ir lietas, kuras var nokārtot tikai tad, ja klientam ir eID karte vai e-paraksts. To gan daudziem nav,” domās dalās centra speciāliste.

Katrā pakalpojumu centrā klients var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.