Ziņas

Sabiedrība

Pagasta pensionāri rosās nākt kopā

Domu apmaiņa. Vija Sērmūksle (no kreisās), Velta Soboļeva, Biruta Dricka un Ilgvars Raipals apsver, ko seniori kopā varētu darīt. Tējas pēcpusdienas iniciatore Inese Pulkstene (no labās) un Raunas bibliotēkas vadītāja Digna Soboļeva gandarītas, ka ideju netrūkst.Foto: Sarmīte Feldmane

Raunas bibliotēkā uz tējas pēcpusdienu bija sanākuši teju divdesmit senioru. Sanākuši, lai aprunātos, ko varētu darīt kopā.

Satikšanās rosinātāja bija    Inese Pulkstene. Viņa pirms gada uz pagastu pārcēlusies no Rīgas.

“Esmu dulla sieva. Man patīk runāties ar cilvēkiem, mani interesē, kā viņi jūtas, ko grib. Esmu iepazinusi diezgan daudzus raunēniešus, viņi ir noslēgti. Cilvēki ir jādabū ārā no mājām, jānāk kopā, jādarbojas, laiks jāaizpilda ar labiem darbiem, domām. Nevajag teikt – ko tad es,” vienaudžiem sacīja I.Pulkstene. Viņa jaunībā bijusi kultūras darbiniece un gatava organizēt pagasta senioru aktivitātes.

I.Pulkstene arī rosināja raunēniešus pārdomāt, kāpēc Smiltenē darbojas gan pensionāru biedrība, gan apvienība, Apē ir pensionāru biedrība, bet Raunā nav.    Līdz šim Raunas pagastā senioriem nav bijis sava klubiņa vai biedrības. Aktīvie pensionāri iesaistījušies gan Puķu draugu klubā, gan Raunas kopā, gan draudzes nodibinājuma “Žēlsirdība” piedāvātajās aktivitātēs.

Plašāka domu apmaiņa raisījās par bezmaksas kultūras pasākumiem Raunā, kurus seniori nemaz tik cītīgi neapmeklē. Vairāki atgādināja, ka katram ir savas intereses un reti kuru interesē tas, kas jaunatni.    “Paaudzes mainās, mums kaut no aizmugures jāiet līdzi laikam,” pārliecību pauda Ilgvars Raipals. Vēl kā iemesls, kāpēc seniori neapmeklē pasākumus, ir praktisks- no lauku viensētām uz pagasta centru nevar atbraukt.

I.Pulkstene rosināja, ka seniori varētu nākt kopā dziedāt. Tam, ka varētu kopā padziedāt, piekrita visi, bet ne jau veidot ansambli. “Raunā ir vajadzīgs teātris. Jau vairākus gadus par to runājam. Arī jaunākās paaudzes par to interesējas,” bilda Vaida Kluce. Vēl kāds ierosināja, ka vajag organizēt braucienus uz teātri, ekskursijas pa novada pagastiem.

Raunas kultūras centra vadītāja Linda Vecgaile uzsvēra, ka pagastā notiek pasākumi dažādām paaudzēm, arī festivālā “Rodam Raunā” tiek domāts, lai būtu arī bezmaksas koncerti un tādi, kas piesaista gan jaunatni, gan seniorus.

“Brīnišķīgus pasākumus rīko Raunas kopa, ikviens var iesaistīties. Aktīvajiem cilvēkiem vienmēr būs, ko darīt. Par amatierteātri tiek domāts,” uzsvēra L.Vecgaile un piebilda, ka ir svarīgi saprast, ko seniori vēlas, tad jāvērtē, kā to izdarīt.

Tika arī pārrunāts, kur pagasta senioriem varētu būt tikšanās vieta. L.Vecgaile atzina, ka telpas ir, tikai pašiem jāzina, ko vēlas darīt un cik cilvēku, vismaz apmēram, varētu sanākt.

Seniori arī sprieda, vai vajag dibināt kādu oficiālu biedrību, bet tikpat labi var pievienoties citai biedrībai vai darboties kā klubiņš. Bet par to, ka vajag nākt kopā, gan pagasta seniori bija vienisprātis.

Maija Kurcelta dzīvo Raunas pagastā, kopš ir pensijā. “Var pierast un iesēsties mājās, kad šķiet, ka vairs nekas neinteresē. Ir jāiet ārā no mājas,” viņa atzina un piebilda, ka tikai tikšanās reizē iepazinusies ar I.Pulksteni, kura, izrādās, ir netāla kaimiņiene.

Biruta Dricka dzīvo Rozēs. “Līdz kovidam mums bibliotēkā bija lasītāju klubiņš, vismaz satikāmies. Divreiz nedēļā varu aiziet uz bibliotēku, tas arī viss,” pastāsta rozēniete un piebilst, ka tējas pēcpusdiena sarīkota tā, ka viņa ar busiņu varējusi atbraukt un tiks arī mājās.

Nākamā pagasta senioru tikšanās pensionāru vakarā decembrī. Tad varēs gan kopā atpūsties, gan arī ieskicēt, ko jau konkrētu pensionāri varētu darīt kopā.

“Ideju netrūkst, tikai jānāk kopā un jārosās, būtu prieks dvēselei un radošajam garam,” pārliecināta I.Pulkstene.