Ziņas

Sabiedrība

Pagaidām redzējums atšķiras

Topošajā Cēsu novadā ietilpstošo pašvaldību vadītāji uzklausījuši Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieka Guntara Norbuta redzējumu, kādai būt drošības un kārtības struktūrai jaunveidotajā, lielākajā novadā, kurā no 1.jūlija kopā būs līdzšinējie Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekļu un Vecpiebalgas novadi.
G. Norbuts atzina, ka diskusija ar pašvaldību vadītājiem nav bijusi viegla, un to skaidro ar dažādo un ļoti atšķirīgo situāciju vietvarās. Proti, ne visur izveidota pašvaldības policija vai vismaz radīta šāda amata vienība. Pašvaldības policijas nav Amatas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas novadā, Pārgaujas novadā ir tikai viens pašvaldības policists, Līgatnes novadā divi, Priekuļu novadā trīs, tikai Cēsu novadā ir izveidota struktūrvienība.

“Ņemot vērā šos apstākļus, paš­valdību vadītājiem, iespējams, grūti pieņemt, ka var būt arī citādi,” saka G. Norbuts. “Likums par pašvaldībām paredz, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Protams, to var traktēt dažādi, var to veikt sadarbībā ar Valsts policiju, kā tas notiek vairākos novados, var veidot paš­valdības policiju. Zinot Valsts policijas kapacitāti, domāju, ka labāks risinājums ir pašvaldības policijas veidošana un uzturēšana, kas atbild gan par drošību, kārtību, gan pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, ko nedarīs Valsts policija.”

G.Norbuts arī norāda, ka nav nepieciešams domāt jaunu divriteni. Cēsu pieredze rāda, ka šī sistēma strādā, turklāt būtu saprotami, ja jaunajā novadā paš­valdības policija būtu vienota struktūra ar vienu lietvedības, administratīvo sistēmu, tas atvieglos darbu, jo katrs speciālists veic tās funkcijas, kas viņam jāveic, nevis vienam jācenšas pildīt vairākas.
“Es piedāvāju visā topošajā novadā veidot vienotu sistēmu, bet pagaidām šis priekšlikums nav guvis lielu atzinību. Turpināšu skaidrot, jo uzskatu, ka tas ir vienīgais pareizais risinājums, ka pašvaldības policijai ir jāaptver visa novada teritorija. Kāds būs rezultāts, tas, visticamāk, jaunā deputātu sasaukuma rokās, jo šajā gadā jau nekas nemainās,” skaidro G. Norbuts.

Pēc viņa teiktā, lai izveidotu pilnvērtīgi strādājošu sistēmu, pašvaldības policijas skaitliskais sastāvs būs jāpalielina: “Uzskatu, ka novados esošie resursi jāsa­glabā, jo šie pašvaldības policisti ir savas lietas zinātāji, viņiem ir pieredze, savs redzējums. Par jauniem darbiniekiem būtu jādomā teritorijās, kur šobrīd pašvaldības policijas nav. Nebrauksim no Cēsīm patruļā uz Jaunpiebalgu, Vecpiebalgu, pareizāk, ja katrā teritorijā būtu paš­valdības policists, kas pārzinātu situāciju, un viņi savā starpā varētu kooperēties. Tā ir arī citās vietās. Protams, sadarbībai jānotiek visa jaunā novada teritorijā, vajadzības gadījumā varam steigties palīgā arī no Cēsīm.

Cilvēkiem drošības sajūta ir svarīga, uzskatu, ka Cēsu novada pašvaldības policija ar savu darbību pierādījusi, ka varam to nodrošināt. Esmu gatavs to darīt, ja vien man uzticēsies un dos šo iespēju!”