Ziņas

Redzeslokā

Pacel acis uz putniem

Dabas vērotāji skatās debesīs un spriež – putni zemu lido, būs lietus. Putni skatās uz cilvēkiem – ā, cilvēki skatās debesīs, būs lietus. Tā, cits citu vērojot, paredzam laiku, un meteorologi līdzi netur.

Latviešu ticējumi vislabāk atklāj pasaules lietu kārtību. Tajos katrai situācijai skaidrojums. Ja putni laižas zemu, tad būs auksts laiks. Ja putni rindā satupuši uz zariem, gaidāms lietus. Ja putni koku galos tup, tad tas ir uz aukstu laiku.

Bet vispār – kad sapnī redz putnus, tad iekļūs valodās: ja labi putni, labās valodās, plēsīgi putni – ļaunās. Bet nedrīkst aizmirst – ja putns kādam mēslus uzmet, tad tam būs laime.