Ziņas

Sabiedrība

Pabeigti Cēsu bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas darbi

Lai arī Cēsu Centrālās bibliotēkas ēka jau ir nodota bibliotekāru un grāmatu lasītāju rīcībā, bibliotēkas rekonstrukcijas projekta oficiālais noslēguma datums ir šī gada 31.maijs, informē Cēsu novada dome. Līdz ar projekta noslēgumu ir pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi: veikta teritorijas apzaļumošana (zālājs un apstādījumi), marķējumi uz ielām un ceļa zīmēm.

Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore Natālija Krama stāsta ,ka

atsauksmes par bibliotēku

gan no lasītājiem, iedzīvotājiem, gan arī profesionāļiem – citiem bibliotekāriem, ir ļoti labas. Bibliotēka jau ir uzņēmusi ap 100 ekskursantu grupas un iespaidi par redzēto ir ļoti pozitīvi.

Projekts „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana” tika sākts 2013. gadā un īstenots ES līdzfinansētās aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” gaitā.

Kopējās projekta izmaksas ir 2 918 405 EUR. No tiem Cēsu novada pašvaldības finansējums ir

437 058 EUR apmērā, ERAF finansējums – 2 417 360 EUR, valsts budžeta dotācija 63 987 EUR apmērā. Sagatavojusi Arita Lejiņa