Ziņas

Redzeslokā

Organizē palīdzību

Graudaudzētāju kooperatīvā sabiedrība “VAKS”, kura centrs ir Valmierā, organizē iespēju sniegt tehnisku palīdzību Austrumvidzemes un Latgales laukkopjiem, kas lietavu dēļ nav varējuši novākt labību. “VAKS” priekšsēdētājs Indulis Jansons pastāstīja, ka notiek sarunas ar Zemgales graudu audzētājiem, kuri savus laukus jau nokūluši, viņi sūtīs kombainus palīdzēt novākt tās platības, kurās graudi būs kuļami, lai Latgalē darbus varētu veikt iespējami īsā laikā, cik atvēlēs daba.

“Vidzemes vidienes, arī vēsturiskā Cēsu rajona zemnieki, kas sadarbojas ar mums, ar graudu novākšanu tikuši galā, kaut graudi mitri, bet lauksaimniekiem, kuri darbojas plūdu skartajās teritorijā, nepieciešams atbalsts. Protams, palīdzību saņēmušie par kombainēšanu maksās,” paskaidroja I.Jansons.