Ziņas

Sabiedrība

NVO spēj paveikt daudz

Dalās pieredzē. Amatiete, "Dzīvesprieka" pārstāve Lūcija Kārkliņa NVO pārstāvjiem no citiem novadiem rāda, kādas glezniņas var radīt, izmantojot krītiņus un gludekli.Foto: Sarmīte Feldmane

Vairāk nekā desmit nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji piedalījās Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centra rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā.

“Vidzemē NVO ir aktīvas, to biedri zinātkāri un grib uzzināt, ko biedrības dara citos novados, un reizē arī pārliecināties, ka var izdarīt ļoti daudz, ir tikai jāsāk, kaut ar mazumiņu,” “Druvai” atzina projektu speciāliste Maija Rieksta un uzsvēra, ka NVO darbojas dažādās jomās, bet visām svarīgākais vienot cilvēkus, kopā darboties, pilnveidot ikdienu.

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās NVO no bijušā Cēsu un Valmieras rajona. To biedri ciemojās Cēsu Invalīdu biedrībā, Līgatnē apskatīja, kā biedrības izveidojušas zivju ceļu un iekārtojušas muzeju, Amatas novadā tikās pensionāru biedrībā “Dzīvesprieks”, apmeklēja Amatu māju Drabešu muižā.

“Viesi bija ļoti ieinteresēti, arī pārsteigti, redzot, ko esam paveikuši. Piesaistot dažādu fondu finansējumu, ar nelielu pašvaldības atbalstu var izdarīt ļoti vajadzīgas un sabiedrībai noderīgas lietas,” stāstīja Līgatnes novada biedrību “Līgatnes upes saimnieki” un “Zaļie amatnieki” pārstāvis Rihards Vidzickis, uzsverot, ka vienmēr kaimiņos var ko jaunu, interesantu uzzināt, kas vēlāk var būt noderīgs.

Ģikšu bērnudārzā ir telpas Amatas pagasta pensionāru biedrībai “Dzīvesprieks”. Viesi, kuri lielākoties pārstāvēja NVO, kas saistītas ar sociālo jautājumu risināšanu, bija pārsteigti, cik aktīvi un daudz izdarījuši pagasta un arī novada seniori. “Dzīvesprieka” valdes priekšsēdētāja Aleksandra Freivalde kolēģiem pastāstīja, kā biedrība izveidota, kā īsteno projektus, ka ir ieceres piesaistīt arī ES finansējumu. “Mēs nesēžam mierā. Nākam kopā, darbojamies, mācāmies ko jaunu, braucam pieredzes apmaiņā gan tepat Latvijā, gan esam bijuši arī Lietuvā, Čehijā. Biedrība ir Latvijas Pensionāru federācijas sastāvā,” informēja biedrības vadītāja un uzsvēra, ka ļoti būtiska ir paaudžu sadarbība, tas, ka seniori var dot sabiedrībai.

“Jau no “Druvas” zinājām, ka Amatā ir aktīvi pensionāri, bet, redzot biedrības telpas, to, ko viņi dara, esam ļoti priecīgi pārsteigtas. Arī mums ir brīnišķīgas rokdarbnieces, bet nav, kur glabāt un izlikt darbus. Pašvaldības atbalsts te ir liels. Var tikai apskaust, kā amatiešiem izdodas īstenot tik vērienīgus projektus, ka pensionāri izglītojas,” domās dalījās Latvijas Kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas vadītāja Maruta Valaine.

“Dzīvesprieka” un Amatas novada attīstības fonda pārstāve Anita Beikule pastāstīja, ka “Dzīvespriekam” būtiskākais ir pensionāriem un pirmspensijas vecuma cilvēkiem dot iespēju nākt kopā un darboties, rīkot sabiedrībai nozīmīgus pasākumus. “Ar sociālajiem jautājumiem nodarbojas gan Amatas novada Attīstības fonds, gan pašvaldības Sociālais dienests. Dalība pensionāru biedrībā palīdz uzturēt veselību, priecāties par dzīvi, pilnveidoties,” skaidroja Anita Beikule.

Amatiete Lūcija Kārkliņa pastāstīja par novada senioru īstenoto projektu “Senioru tūrisma attīstība nomaļos reģionos (Tourage)”. Pensionāri no visiem novada pagastiem kļuvuši par gidiem, daudz mācījušies, ieguvuši pašapziņu, iepazinuši dzimto novadu un tagad par to stāsta citiem. “Tie, kuri iesaistījās, pārliecinājās, ka arī pēc 70 gadiem var uzsākt ko jaunu un mainīt dzīvi,” uzsvēra Lūcija. Par šo projektu NVO pārstāvjiem bija daudz jautājumu. Ne viens vien bija pārsteigts, ka līdz ar projekta beigām nav beigušās aktivitātes. Seniori sadarbojas ar Amatas novada Tūrisma centru un vada ekskursijas. “Jau pierasts, kā beidzas projekts, nav vairs ne mājaslapas, ne kādas informācijas, iesāktais netiek turpināts. Apbrīnojami, ka Amatā tā nav,” viedokli pauda Cēsu Invalīdu biedrības vadītāja vietniece Silvija Circene. Tam piekrita arī Amatas novada domes priekšsēdētājas vietniece un Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa – Priede, kura uzsvēra: “Ja iestāde vai organizācija, kas īsteno projektu, nedomā par pēctecību, tad tā ir. Reģiona speciālisti cenšas, lai tā nebūtu.” Tāda pieredze ir arī Amatu mājā Drabešos, kur aizvien tiek rastas iespējas turpināt iesākto, tāpat ir Līgatnē.

Guna Kalniņa – Priede atgādināja, ka jaunajā ES plānošanas periodā krietni vairāk struktūrfondu līdzekļu būs pieejami NVO projektiem. “Laucinieki ir viensētnieki. Pensijas vecumā aktīvi ir tie, kuriem darbs bijis saistīts ar cilvēkiem. Bet savu reizi cilvēkiem vajag sanākt kopā, tad var izteikt idejas, formulēt, ko grib darīt, salikt akcentus, un tie, kuri grib darboties, iespējas atrod,” domās dalījās Guna Kalniņa – Priede un atgādināja, ka ļoti būtiski, lai NVO darbojas ne tikai savu biedru, bet sabiedrības interesēs. Labs piemērs ir “Dzīvesprieks”. Mārtiņos, piemēram, bērnudārznieki nāca ķekatās pie senioriem, pensionāri rīko ziedu izstādes kultūras nama pagalmā, sporto kopā ar jaunāko paaudzi.

“Tā bija brīnišķīga iespēja satikt citu novadu NVO pārstāvjus un redzēt, kā viņi darbojas. Tas ļoti apsveicami, ka kopā darbojas paaudzes. Mani pārsteidza Līgatnē redzētais. NVO tiešām var izdarīt daudz,” domās dalījās cēsniece Laima Tērauda no biedrības “Cēsu pensionāri”, uzsverot, ka pieredzes apmaiņa neko nemaksā, bet ieguvums ir ļoti liels.