Ziņas

Sabiedrība

NVA piedāvā īpašu atbalsta pasākumu kompleksu ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanai darba tirgū

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati liecina, ka 26% no Latvijā reģistrētajiem bezdarbniekiem ir ilgstoši bez darba – vairāk nekā gadu. Lai palīdzētu šai iedzīvotāju grupai, NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”, piedāvājot īpašus atbalsta pasākumus ilgstošo bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai un darba tirgum nepieciešamo prasmju pilnveidošanai.

NVA identificētie šķēršļi, kas bezdarbniekiem ilgstoši traucē atrast darbu, bieži vien ir zems izglītības līmenis, profesionālo kompetenču trūkums, darbaspēka pieprasījumam neatbilstoša kvalifikācija, zema motivācija meklēt darbu, veselības problēmas, invaliditāte un arī atkarības. Šo šķēršļu dēļ daudzi ilgstošie bezdarbnieki ir pakļauti lielam sociālās atstumtības riskam. Lai veicinātu ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, NVA ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros uzsāk informatīvu kampaņu “Bezdarbs nav bezdarbība”. Tās mērķis ir uzrunāt ilgstošos bezdarbniekus, informēt viņus par NVA piedāvātajiem atbalsta pasākumiem un motivēt aktīvi iesaistīties bezdarba iemeslu pārvarēšanā, kā arī vairot sabiedrības izpratni par iespējām, kas tiek piedāvātas darba tirgus situācijas uzlabošanai.

Evita Simsone, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore: “Ilgstošajiem bezdarbniekiem mēs palīdzam pārvarēt šķēršļus, kas traucē atrast darbu, tomēr rezultātu iespējams sasniegt tikai ar paša bezdarbnieka aktīvu līdzdalību un vēlmi pilnveidoties. Izvērtējot katru ilgstošā bezdarba gadījumu individuāli un piedāvājot konkrētam cilvēkam nepieciešamos atbalsta pasākumus un speciālistu konsultācijas, mēs palīdzēsim rast pareizo ceļu bezdarba situācijas risināšanai. Bet ne mazāk svarīga ir arī darba devēju mobilizācija un sabiedrības attieksmes maiņa pret ilgstošajiem bezdarbniekiem, pārvarot dažādus mītus un aizspriedumus attiecībā uz šo sabiedrības grupu.”

Ilgstošo bezdarbnieku vidū ir daudz cilvēku ar veselības problēmām, tostarp invaliditāti, tāpēc projekta ietvaros sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru tiek piedāvāts atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanai, lai palīdzētu izvērtēt tos profesionālās darbības veidus, kas konkrētam cilvēkam būtu piemērotākie un atbilstu viņa spējām. Ilgstošie bezdarbnieki pie arodslimību ārsta var pārbaudīt savu veselības stāvokli un tā piemērotību iespējamā darba apstākļiem un videi. Savukārt ar atkarībām sirgstošie, saņemot narkologa atzinumu, var pieteikties Minesotas 12 soļu programmai vai emocionālā stresa terapijai jeb kodēšanai, lai pārvarētu savu atkarību un atrastu darbu.

Būtiski ir arī palīdzēt ilgstošajiem bezdarbniekiem atgūt pārliecību par sevi un vairot viņu vēlmi atrast darbu. Tādēļ projekta dalībniekiem tiek piedāvātas psihologu un psihoterapeitu konsultācijas, lai veicinātu pašapziņas paaugstināšanos un sniegtu motivāciju strādāt algotu darbu. Tāpat arī pieejama motivācijas programma darba meklēšanai, kas ietver individuālo sociālo problēmu risināšanu un sociālā mentora pakalpojumus. Šie atbalsta mehānismi palīdz bezdarbniekam pēc motivācijas programmas pabeigšanas iekārtoties pastāvīgā darbā un nodrošina nepieciešamo psiholoģisko atbalstu. Lai padarītu atbalsta pasākumus pieejamākus, programmas dalībniekiem tiek piedāvāta arī transportēšana, ēdināšana un atsevišķos gadījumos – izmitināšana.

Ilze Jurkāne, finanšu eksperte un informatīvās kampaņas “Bezdarbs nav bezdarbība” vēstnese: “Lai sasniegtu savu mērķi, vispirms ir jānotic pašam sev. Taču reizēm ir vajadzīgs arī citu iedrošinājums, lai saskatītu sevī potenciālu un atjaunotu vēlmi uzlabot savu dzīvi. Bezdarba gūstā var nonākt ikviens, un ikvienam ir iespēja no tā izkļūt, ja vien cilvēks nepadodas un nenolaiž rokas. Tāpēc ir tik svarīgi kopīgi veidot vidi, kurā mēs katrs varam būt pārliecināti, ka grūtā brīdī saņemsim nepieciešamo atbalstu.”

Plašāka informācija par ilgstošajiem bezdarbniekiem pieejamajiem atbalsta pasākumiem un pieteikšanās kārtību to saņemšanai atrodama NVA interneta vietnes www.nva.gov.lv sadaļā “Klientiem”.