Ziņas

Sabiedrība

Novembrī Smiltenē sāksies iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešana

Saistībā ar to, ka daudziem kokiem lapkritis kavējas, iedzīvotāju un uzņēmumu sagrābto lapu un zāles izvešana Smiltenes pilsētas teritorijā sāksies no 14.novembra.

Kā aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze, izvešana ilgs, līdz tiks izvesti visi maisi, ko iedzīvotāji un uzņēmumi būs pieteikuši līdz iepriekš minētajam datumam. Smiltenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu organizē un apmaksā pašvaldība, tomēr to savākšanu no katras mājsaimniecības veic ne vairāk kā reizi.

Izvešanu uzņēmumiem vai iedzīvotājiem jāpiesaka uzņēmumā SIA “Smiltenes NKUP”. Savākto zāli un lapas ir jāliek savos maisos, kuri jānovieto ārpus sētas. Ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiks izvesti.

Jau ziņots, ka Smiltenes novada pašvaldība noteica spodrības mēnesi laikā no 7.oktobra līdz 6.novembrim, tā laikā atļauts dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem, ir tikai ārpus Smiltenes pilsētas robežām.

Zaru dedzināšana Smiltenes pilsētas teritorijā tiks atļauta nākamā gada pavasarī Lielās talkas un izsludinātā sakoptības mēneša laikā. Tāpat zaru izvešanu ir iespējams pieteikt par maksu SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot pa tālruni 29161694, vai SIA “ZAAO”, zvanot pa tālruni 64281250.

Iedzīvotāji aicināti būt saprotošiem par jauno kārtību Smiltenes pilsētas teritorijā, izmantot pašvaldības apmaksāto savāktās zāles un lapu maisu izvešanu, savukārt visas iespējamās neskaidrības risināt, savstarpēji komunicējot.