Ziņas

Sabiedrība

Novads aizvien skaistāks

Saruna pagalmā. Stalbes pagasta "Dimdu" saimniece Dace Reiziņa vērtēšanas komisijai - bāriņtiesas priekšsēdētājai Renātei Kalniņai, pensionārei Maijai Eklonei, domes izpilddirektorei Marutai Drubiņai - pastāsta par ikdienu lielā saimniecībā. Foto: No albuma

Pārgaujas novadā ikgadējā pasākuma “Sakoptākā un videi draudzīgākā sēta” vērtēšanas komisijas Raiskuma un Straupes pagastu jau izbraukušas. Šonedēļ vēl tiek apskatītas sētas Stalbes pusē. Tāpat kā citas vasaras trīs komisijas katra izbrauca kādu no pagastiem. Tradīcija ir iedzīvojusies, un pārgaujnieki vērtētājus gaida kā ciemiņus. Ja kāds nevēlas, lai sveši iebrauc viņa sētā, laikus var atteikt. Pērn izskanēja ierosinājums, ka nevajag pasākumu rīkot katru gadu, jo tik īsā laikā maz kas mainās, bet Latvijas simtgade visiem liek sasparoties un parādīt to labāko.

Pašvaldības mājaslapā bija aptauja. Tajā piedalījās 354 iedzīvotāji. Jau tas bija pārsteigums, jo parasti aptaujās viedokli pauž ne vairāk par 200 pārgaujnieki, visbiežāk ap simts. Piemēram, viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosināto administratīvi teritoriālo reformu pauda tikai 105 cilvēki. 200 cilvēki jeb 54 procenti novadnieku atzina, ka pasākums “Sakopta un videi draudzīga sēta” jārīko katru gadu. Tam, ka nākamā reize varētu būt Latvijas 100. dzimšanas dienas gadā, piekrita 116 jeb 33 procenti aptaujas dalībnieku.

Vērtēšana – tās ir sarunas par saimniekošanu, savas dzīves telpas kopšanu. “Tā ir arī lieliska iespēja pašvaldības administrācijas darbiniekiem pārlūkot novadu,” uzsver deputāte, novada tūrisma organizatore Rudīte Vasile. Vienlaikus tiek apskatīti ceļi, ar iedzīvotājiem izrunātas novada aktualitātes, uzklausītas viņu problēmas. Šovasar komisijās bija iekļauti jaunākie pašvaldības darbinieki, arī komisiju vadītāji ir jaunie – teritorijas plānotāja Dace Ruble, sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste Elīna Astahovska, kultūras pasākumu organizatore Solveiga Ruska.

“Tā var iepazīt novadu un cilvēkus,” saka Elīna Astahovska. Viņa vērtēšanas komisijā strādā pirmoreiz. “Stalbes pagasts ir Pārgaujas novada vidus. Daudzas viensētas atrodas tālu no lielajiem ceļiem.Te dzīvesvietu izvēlas rīdzinieki, kuri grib būt dabā un klusumā un lauku mājās pavada vasaras. Ikviens uzsver, ka sētu kopj savam priekam, to iekārto, kā pašam ērtāk. Un galvenais – cilvēki nežēlo laiku vides sakopšanai, iekārtošanai,” pārdomās dalās Elīna Astahovska un piebilst, ka par katru sētu un tās saimniekiem var pastāstīt kādu stāstu.

Komisijas redzēto apkopo, iespaidus varēs dzirdēt tradicionālajā Saimniekballē, kas arī šovasar notiks Ungurmuižā. Arī par to novada ļaudis pauda viedokli aptaujā. 33 procenti aptaujas dalībnieku pārliecināti, ka piemērotākā vieta ir tieši Ungurmuiža. 31 procents uzskatīja, ka Saimniekballe katru gadu jārīko citā vietā.

Uz Saimniekballi augusta beigās tiek aicināti sakopto sētu saimnieki. Katru gadu aizvien vairāk. Pašvaldība pateicībā dāvina skaistu atpūtas vakaru, netrūkst atzinības vārdu. Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents allaž uzsver, ka Pārgauja ir latviskākais un skaistākais novads Latvijā. Pārgaujnieki to pierāda ar savu attieksmi un darbu pret novadu, kurā dzīvo.