Ziņas

Sabiedrība

Novada pensionāri satiekas ballē

Godam noballēts. Vizma un Ivars Laugas un Milda Bērziņa atzina, ka balle bijusi ļoti iedvesmojoša.Foto: Sarmīte Feldmane

Vairāk nekā 150 Pārgaujas novada senioru satikās ikgadējā pensionāru vakarā. Sākuši ar kārtīgām pusdienām, priecājušies par koncertiem un izlocījuši kājas dejās, novadnieki guva uzmundrinājumu jaunajam gadam.

“Kaut ko jau veciem cilvēkiem arī vajag,” nosmej straupiete Skaidrīte Kopmane un piebilst: “Parunājām, kā deputāti plēšas un valdību nevar ievēlēt. Bet mums bija svētki, tāpēc nopietnībai nebija vietas.”

Ainai Ozoliņai dzimtais ir Raiskuma pagasts, bet lielākā mūža daļa nodzīvota Straupē. “No Straupes jau katru gadu kupls pulks braucam. Kamēr spēks ir, gribas jau satikt pazīstamos, ”saka Aina, bet Skaidrīte uzsver: “Atkal viens gads mugurā, gribas satikties. Un, ja mūsu pašu Mārtiņš dzied, tas ir liels saviļņojums. Turklāt kas gan var būt jaukāks, kā redzēt visus priecīgus.” Ar lepnumu Skaidrīte pastāsta, ka viņai ir četri mazmazbērni, ikdienā ar viņiem jādodas pastaigās. Ainai toties ir septiņi mazbērni un tikai viens mazmazbērns, šī gada prieciņš.

“Kas vainas veciem cilvēkiem, atliek tikai dzīvot un priecāties,” gandarīta par pensionāru vakaru, saka Aina. Kundzēm arī nav bēdu, kā tikt mājās, vienu atvedusi mazmeita, otru vedekla. Turklāt arī pašvaldība gādāja, lai katrs, kurš vēlas, tiktu uz pasākumu un mājās.

Īpaši straupiešiem un tāpat arī raiskumiešiem un stalbēniešiem patika koncerts, kurā dziedāja Mārtiņš Ruskis. Strau­pietis, kurš, uzrunājot novadniekus, atzina, ka uzstāties paša novadā ir gan prieks, gan liels saviļņojums. Uzmun­dri­nājums visiem bija Raiskuma senioru vokālā ansambļa “Laika ritmi” sniegums. Ballē arī spēlēja savējie – Ina un Ivo Aizgaļi, kuri aktīvi darbojas novada kultūras dzīvē.

Ikvienu sveica pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Anita Kalniņa un novada domes priekš­sēdētājs Hardijs Vents. “Vasarai jābūt karstai, kāda tā bija. Ziema sākusies balta. Nosvinēta Latvijas simtgade. Vēl viens gads būs aizvadīts, un katram kaut kas paliks atmiņā. Mēs ticam brīnumiem un zinām, ka tie piepildās, zinām, ka prieku var gūt gan dodot, gan saņemot,” sacīja novada vadītājs un atgādināja par savstarpējo sapratni, iejūtību, kuras tik bieži ikdienā pietrūkst un kura tik ļoti uzmundrina un dod spēku.. Gan novada domes priekšsēdētājs, gan Sociālā dienesta vadītāja vēlēja visiem pašu svarīgāko – veselību un dzīvesprieku.

“Šogad cilvēku bija vairāk nekā pagājušogad. Ir jānāk kopā, satikties bija tik jauki,” mājup dodoties, atzina stalbēniete Anita Biseniece.

Seniori arī ierosināja, ka novadā vajadzētu rīkot stipro ģimeņu vakaru. Novada vadītājs un kultūras darbinieces atzina, ka tas ir labs priekšlikums.