Ziņas

Sabiedrība

Novāc ceļmalu krūmus

Krūmus vāks līdz sniegam, cenšoties nopļaut iespējami lielākus ceļmalu posmus. Novākt apaugumu ir svarīgi arī tādēļ, lai ziemā tīrītu sniegu, jo pagastā ir daudz šauru celiņu, kuru malās krūmi ļoti traucē strādāt traktoram ar šķūri.

Krūmus pļauj ar speciālu tehniku, kas iznomāta no a/s “CATA”. Ceļmalu sakopšanā strādā arī pagaidu sabiedriskos darbos nodarbināti cilvēki un personas, kas nosūtīti piespiedu sabiedriskajos darbos ar tiesas lēmumu.