Ziņas

Sabiedrība

Notiks publiskā diskusija “Āraišu forums”

No šodienas līdz 18.aprīlim Amatas pašvaldība rīko publisko diskusiju “Āraišu forums”, lai rastu vislabāko veidu, kā izmantot, uzturēt un attīstīt visu Āraišu arheoloģiskā muzejparka potenciālu.

Kā aģentūru LETA informēja Amatas novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Eva Staltmane, šodien diskusiju atklās un ievadvārdus teiks Elita Eglīte, Amatas novada domes priekšsēdētāja. Pēc tā sekos paneļdiskusija, kurā aicināti piedalīties kultūrvēstures, tūrisma speciālisti, muzeologi. Prezentācijas sniegs Āraišu ezerpils liktenī iesaistīto organizāciju pārstāvji (Āraišu ezerpils fonds, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija u.c.).

Sagaidāmais rezultāts – konkrēta Āraišu arheoloģiskā muzejparka nākotnes vīzija. Diena noslēgsies ar ekskursiju pa Āraišiem.

Savukārt 18.aprīlī paredzēta iedzīvotāju diskusija par Āraišu vērtībām, problēmām un dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām.

Gandrīz 2000 gadu vecā Āraišu ezerpils ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja filiāle, Amatas novada apmeklētākais tūrisma objekts un Eiropas nozīmes kultūrvēstures piemineklis.

Pagājušās aktīvās tūrisma sezonas beigās objekta tehniskais stāvoklis bija tik kritisks, ka apdraudēja apmeklētāju drošību. Pašlaik muzejā tiek veikti steidzamākie remontdarbi, lai objekts nebūtu jāslēdz, tomēr tas neatrisina problēmas, kas saistītas ar mūsdienu tūrisma objekta prasībām atbilstošu infrastruktūru (tualetes, iespēja iegādāties ūdeni, suvenīrus, izstādīta ekspozīcija, iekštelpas, kur noturēt atbilstošas tematiskus pasākumus utt.). Turklāt visa muzejparka teritorija ir salīdzinoši neapgūta, nesakārtota un tās tūrisma resurss līdz galam nav izmantots.

Lai risinātu samilzušās problēmas, Amatas pašvaldība apsver iespēju pārņemt savā īpašumā Āraišu arheoloģisko muzejparka teritoriju, kura sastāvā ir ezerpils, viduslaiku pilsdrupas un Meitu sala. Šobrīd pašvaldībai nav tiesiska pamata piedalīties VAS “Valsts nekustamie īpašumi” piederošās muzejparka teritorijas apsaimniekošanā, ne arī realizēt Eiropas Savienības projektu aktivitātes.

LETA