Ziņas

Uzņēmējdarbība

Notiks maksātnespējīgās “Papīrfabrikas “Līgatne”” kustamās mantas otrā izsole

Maksātnespējīgajai SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” piederošās kustamās mantas – prasījuma tiesību – otrā izsole ar lejupejošu soli notiks 3.jūlijā, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pirmā lote notiks plkst.12. Prasījuma tiesību kopums, izņemot prasījuma tiesības pret “Lamipap Ou” kā lietu kopība, kas aptver gan šīs kopības jau esošās, gan nākamās sastāvdaļas saskaņā ar sarakstu (ieķīlātā manta), – novērtējums un sākumcena ir 6235 eiro.

Otrā lote notiks plkst.12.30. Prasījuma tiesības pret “Lamipap Ou”, kas aptver gan šo prasījuma tiesību jau esošās, gan arī nākamās sastāvdaļas, tai skaitā, bet ne tikai lietā C39052815 (neieķīlātā manta), – novērtējums un sākumcena ir 7770 eiro.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita maksātnespējīgās SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” norēķinu kontā nodrošinājuma summa, attiecīgi par pirmo loti 623,50 eiro un par otro loti 777 eiro. Kopā par abām lotēm nodrošinājuma summa ir 1400,50 eiro.

Maksātnespējīgās SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” piederošās kustamās mantas prasījuma tiesību otrā izsole notiks 3.jūlijā Rīgā, Mūkusalas ielā 41B. Pirmā lote notiks plkst.12, bet otrā lote – plkst.12.30.