Ziņas

Uzņēmējdarbība

Noslēdzas pieteikšanās atbalstam mežsaimniecībā par 9,5 miljoniem eiro

Lauku atbalsta dienests (LAD) šodien pēdējo dienu pieņem projektus Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” par kopumā 9,5 miljoniem eiro.

Publiskais finansējums tiek sadalīts pa apakšpasākumiem – “Meža ieaudzēšana”, kam piešķirti četri miljoni eiro, “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” – pieci miljoni eiro, kā arī “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” – 500 000 eiro.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD centrālajā klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī LAD mājaslapā.