Ziņas

Uzņēmējdarbība

Nosaka bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību

LETA

Vakar valdība pieņēma noteikumus, kas nosaka bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību. Jaunie Ministru kabineta noteikumi nosaka bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību, ievieš regulā noteiktās dalībvalstu izvēles, precizē konvencionālās sēklas un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanas kārtību bioloģiskajā lauksaimniecībā, kā arī nosaka statistikas datu vākšanas, apkopošanas un Eiropas Komisijas informēšanas kārtību. Tāpat noteikts, ka kompetentās institūcijas, kas veic noteiktās dalībvalstu funkcijas, ir Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts augu aizsardzības dienests. Līdz šim Latvijā bioloģiskā lauksaimniecība tiek regulēta saskaņā ar vairākām Eiropas Padomes regulām par bioloģisko lauksaimniecību, kā arī ar 2007.gada 12.jūnija Ministru kabineta noteikumiem “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”. Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.