Ziņas

Uzņēmējdarbība

No šī gada 1.jūlija būs elektroniski jāapzīmē zirgi

No šī gada 1.jūlija būs elektroniski jāapzīmē zirgi, paredz šodien valdības pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas (ZM) pakļautībā esošo iestāžu strukturālajām izmaiņām, kas paredz Ciltsdarba valsts inspekcijas likvidēšanu, tās funkcijas ar šī gada 1.jūliju tiek nodotas Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) un VA “Lauksaimniecības datu centrs”, līdz ar to noteikumu projektā Ciltsdarba valsts inspekcija kontroles jomā tiek aizstāta ar PVD.

Vienlaikus noteikumu projektā tiek precizēta informācija par novietnē esošo nobarojamo cūku uzskaiti, nepieciešamās informācijas nosūtīšanu dzīvnieku izvešanai no Latvijas teritorijas, kā arī vaislas cūku apzīmēšanu.

Lai mazinātu administratīvo slogu, ganāmpulku īpašniekiem un turētājiem, noteikumu projektā tiek mainītas veidlapu formas, kas saistītas ar ganāmpulku/novietņu reģistrēšanu, dzīvnieku pārvietošanu un dzīvnieka apzīmēšanu.

Izmaiņas stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Jau ziņots, ka visu sugu zirgu dzimtas dzīvniekiem, tostarp savvaļā dzīvojošiem, būs jābūt injicētiem elektroniskajiem identifikatoriem un izsniegtām pasēm.

Elektroniskais identifikators ir maza izmēra mikroshēma, kas ietverta bioloģiski neaktīvā kapsulā, kuru zirgu dzimtas dzīvniekam injicē kaklā pakauša saites apvidū zem krēpēm. Nepieciešamību pēc šāda identifikatora nosaka Eiropas Komisijas regula.

Elektroniskais identifikators satur unikālu identifikācijas numuru, kuru iespējams nolasīt ar atbilstošu elektronisku lasīšanas ierīci – skeneri. Elektroniskais identifikators paliks dzīvniekā visu viņa dzīves laiku.

Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti noteic, ka zirgu dzimtas dzīvniekam jābūt identifikācijas dokumentam – pasei, kurā iekļauts dzīvnieka pazīmju apraksts.

Tā kā elektroniskā identifikatora numurs tiks reģistrēts Lauksaimniecības datu centra datubāzē, nepieciešamības gadījumā būs iespējams ātri un precīzi noskaidrot dzīvnieka identitāti un izcelsmi sacensībās, treniņos, staļļos, kā arī gadījumos, kad zirgs ir noklīdis vai nozagts.

Jaunās regulas mērķis ir novērst tādu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļas nonākšanu pārtikas apritē, kuri ārstēti ar farmakoloģiskajiem produktiem, kuru lietošana dzīvniekiem, no kuriem iegūst pārtikas produktus, ir aizliegta. Tāpat elektroniskās identifikācijas mērķis ir nodrošināt identifikāciju un izsekojamību zirgu dzimtas dzīvnieku tirdzniecībā, kā arī nodrošināt zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju un izcelsmes izsekojamību ciltsdarbā.

Regula noteic, ka tos zirgu dzimtas dzīvniekus, kuri dzimuši līdz 2009.gada 30.jūnijam un kuriem jau izsniegta pase, uzskata par apzīmētiem un tiem elektroniskā identifikācija netiek prasīta.

Savukārt zirgu dzimtas dzīvnieki, kuri dzimuši līdz 2009.gada 30.jūnijam, bet kuriem līdz šim datumam nav izsniegta pase, līdz 2009.gada 31.decembrim jāapzīmē atbilstoši jaunās regulas prasībām.

Par dzīvnieku reģistrēšanas un apzīmēšanas pārkāpumiem fiziskajām personām var piemērot naudas sodu līdz 75 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 250 latiem. Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz 150 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

Zirgu elektronisko apzīmēšanu ar transponderu veiks Lauksaimniecības datu centrā reģistrēts sertificēts zirgu vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts, implantējot transponderu un aizpildot zirga reģistrācijas kartīti. LDC ir izveidota elektroniskā datubāze individuāli apzīmējamu dzīvnieku reģistrēšanai. LDC veic tirgus izpēti un izskata transponderu piedāvājumus, kuru cena ir no 2,40 latiem līdz 3 latiem. Plānotā pakalpojuma izmaksa būs no 13 latiem līdz 15 latiem.

“Lauksaimniecības datu centra” dzīvnieku reģistrā patlaban ir reģistrēti 12 914 zirgi.

LETA