Ziņas

Sabiedrība

No nākamā gada noteiks naudas sodu par suņu nereģistrēšanu

Šodien stājas spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kas nosaka naudas sodu par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tas attieksies arī uz suņu reģistrāciju vienotajā datubāzē, kas iedzīvotājiem būs jāveic līdz nākamā gada vidum.

Valdības noteikumi nosaka, ka suņu īpašniekiem līdz 2016.gada 1.jūlijam suns, kas līdz šim datumam būs sasniedzis sešu mēnešu vecumu, jāapzīmē un jāreģistrē vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē. Tāpat noteikumi paredz, ka visiem suņiem, kas piedalās izstādēs vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts, ir jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem vienotajā datubāzē, taču LAPK līdz šim nebija noteikts sods dzīvnieka īpašniekam par suņa neapzīmēšanu ar mikroshēmu un nereģistrēšanu mājas dzīvnieku vienotās informācijas sistēmā.

Suni, kurš piedalās izstādēs vai kuru uz laiku izved ārpus valsts teritorijas, datubāzē ir jāreģistrē kopš 2012.gada 1.jūlija. No minētās normas izriet, ka par šo suņu nereģistrēšanu varēs sodīt no šodienas, kad likuma grozījumi ir stājušies spēkā.

Līdz šim LAPK bija noteikti tikai lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem piemērojamie sodi par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšanu. Savukārt noteiktie sodi par dzīvnieku slēpšanu, neidentificēšanu (nemarķēšanu) un izvairīšanos no to uzskaites paredzēti par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem dzīvnieku uzskaitē. Tādēļ šīs LAPK normas nebija piemērojamas suņa īpašniekiem, kas neapzīmē ar mikroshēmu un nereģistrē viņam piederošu suni vienotajā informācijas sistēmā.

Par attiecīgo pārkāpumu tiks uzlikts naudas sods fiziskajām personām no septiņiem līdz 210 eiro, bet juridiskajām personām – no 15 līdz 350 eiro.

Likums arī nosaka sodus izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku audzētājam, piegādātājam un lietotājam par noteikto prasību pārkāpšanu. Stājas spēkā izmaiņas arī normā, kas attiecas uz pārkāpumiem veterinārmedicīniskajā praksē.